i2 AMP2 CL RTU, 1 litr

Na stanie
Regular Price 43,61 zł Special Price 26,61 zł
- +
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
pl ghilotina insecticide i2 amp2 cl rtu 1 l - 0

i2 AMP2 CL RTU, 1 litr

26.61 zł

Informacje o produkcie

Insecticide Ghilotina i2 AMP2 CL RTU, 1 litre

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Ghilotina
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja Płyn
Sposób użycia Gotowy do użycia
Zawartość substancji aktywnych 2 g/kg
Sposób działania kontaktowe
Zapach Delikatny
Dawkowanie 1 l/50 mp
Zwalcza Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Flies, Millipedes, Mites of Dust, Spiders

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Opinie