i05 Perm Dust, proszek, 100 g

Na stanie
Regular Price 16,51 zł Special Price 11,55 zł
- +
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
pl ghilotina insecticide i05 perm dust 100 g - 0

i05 Perm Dust, proszek, 100 g

11.55 zł

Informacje o produkcie

Insecticide Ghilotina i05 PermDust, 100 g

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Ghilotina
Opakowanie 100 g
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja Pył
Sposób użycia Gotowy do użycia
Zawartość substancji aktywnych 0.005
Sposób działania fumiganty, kontaktowe, trawienne, układowe
Zapach Słaby
Dawkowanie 10-25 g/mp
Zwalcza Ants, Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Fleas, Millipedes, Silverfish, Spiders, Ticks, Wasps

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H315 Działa drażniąco na skórę, H317
H319 Działa drażniąco na oczy, H332
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Opinie