i2.6 Universal RTU, 500 ml

Na stanie
17,11 zł
- +
 
Może być stosowany przez
Wszystkich
Polecany przeciwko:
pl ghilotina insecticide i2 6 universal rtu 500 ml - 1

i2.6 Universal RTU, 500 ml

17.11 zł

Informacje o produkcie

Insecticide Ghilotina i2.6 Universal RTU, 500 ml

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Ghilotina
Opakowanie 500 ml
Przeznaczony dla Wszystkich
Formulacja Płyn
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zawartość substancji aktywnych 2.5 g/L
Sposób działania kontaktowe
Zapach Delikatny
Dawkowanie 25-75 ml/100 mp;25-75 ml/5 l
Zwalcza Ants, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Flies, Lice, Millipedes, Mites of Dust, Mites of Poultry, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Silverfish, Spiders

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Opinie