Neostomosan, 5 ml

Na stanie
15,65 zł
- +
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
pl ceva insecticide neostomosan 5 ml - 0

Neostomosan, 5 ml

15.65 zł

Informacje o produkcie

Insecticide Ceva Neostomosan, 5 ml

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Ceva
Opakowanie 1 sztuka
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy, Zamgławianie na Zimno ULV
Zawartość substancji aktywnych 50 g/litre; 50 g/litre
Sposób działania kontaktowe
Zapach Silnie podrażniający
Dawkowanie 1 l/200-400 l
Zwalcza Fleas, Lice, Sarcoptic Mange Scabies, Ticks

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież
P264 Dokładnie umyć … po użyciu
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu
P282 Nosić rękawice izolujące od zimna/maski na twarz/ochronę oczu
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Opinie