K-Othrine WG 250, 20 g

Na stanie
45,51 zł
- +
 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
bayer insektycyd k othrine wg 250 20 g - 1

K-Othrine WG 250, 20 g

45.51 zł

Informacje o produkcie

Insecticide Bayer K-Othrine WG 250, 20 g

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Bayer
Opakowanie 20 g
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja WG – granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zawartość substancji aktywnych 250 g / kg
Sposób działania kontaktowe, trawienne
Zapach Delikatny
Dawkowanie 10 g/200 mp;20 g/10 l
Zwalcza Ants, Bed Bugs, Beetles, Caterpillars, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Crickets, Dragonflies, Earwigs, Fleas, Flies, Grasshoppers, Ladybugs, Millipedes, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Scorpions, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Termites, Vinegar Flies, Wasps, Wood Borers, Wood Lice, Wood Wasps

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P102 Chronić przed dziećmi
P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Opinie