Harmonix Red Mite na ptaszyńce kurze, 100 ml

Na stanie
32,99 zł
- +
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
bayer insektycyd harmonix red mite 100 ml - 1

Harmonix Red Mite na ptaszyńce kurze, 100 ml

32.99 zł

Informacje o produkcie

Insecticide Bayer Harmonix Red Mite, 100 ml

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Bayer
Opakowanie 100 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja SL – rozpuszczalny koncentrat
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zawartość substancji aktywnych 100% Cellulose polymer
Sposób działania kontaktowe
Zapach Delikatny
Dawkowanie 1 l/200 mp
Zwalcza Mites of Poultry

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. – Palenie wzbronione
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H319 Działa drażniąco na oczy

Opinie