Virkon S tablets, 5 kg

In stock
₺855,82
- +
 
Kullanılamaz:
Amatör
 
Kullanılabilir:
Profesyonel
dupont dezenfektant virkon s tablets 5 kg - 1

Virkon S tablets, 5 kg

855.82 ₺

Ürün bilgisi

DuPont® Virkon S™ Tablets 5 kg - Hayvan hastalıklarının önlenmesi ve kontrolü için tercih edilen dezenfektan olarak dünya çapında endüstrinin ve hükümetlerin ilk veteriner dezenfektanı, geniş spektrumlu virüsidal. Virkon S™, düşük sıcaklıklarda, sert suda, organik madde varlığında gözenekli yüzeylerde virüslere, bakterilere ve mantarlara karşı büyük uygulama esnekliğini ve geniş etkinlik yelpazesini birleştirir.
Basit organik tuzlar ve organik asitler içeren oksijen bazlı bir kimyasal dezenfektandır. Aktif madde, potasyum tuzları ve oksijen gibi zararsız maddeleri oluşturmak için çevre, toprak ve suda çeşitli şekillerde parçalanır. Virkon S™ bileşenlerinin dörtte üçü inorganiktir, basit inorganik tuzlarda doğal olarak ayrışırlar. Kalan organik bileşikler, standart testlere uygun olarak biyolojik olarak parçalanabilir olarak sınıflandırılır.

Virkon S™ Tabletleri cilt ile temas halinde ve yutulduğunda Akut toksisite etkileri göstermez.

Virkon S™ sülfürik bağlantıları, hücre zarının işlevini bozarak hücre duvarının kırılmasına neden olan proteinleri ve enzimleri okside eder. Hastalığa neden olan bakterilerin diğer dezenfektanlara kıyasla Virkon S™'ye karşı direnç geliştirdiğine dair bir kanıt yoktur. 

Kompozisyon: Virkon S™, peroksijen bileşikleri, yüzey aktif madde, organik asitler ve inorganik tampon sistemi ile stabilize edilmiş dengeli bir karışım elde etmek için üretim sürecinde titizlikle kontrol edilir.

Uygulama: Veteriner alanı

Kullanılabilen alan:

Çiftliklerin yüzeylerinin ve hareketli ekipmanlarının genel dekontaminasyonu
Araç ayakları için dekontaminasyon ve dezenfeksiyon üniteleri
İçme suyu tedarik sistemlerinin sanitasyonu
Havanın dekontaminasyonu

Etki Süreleri:

Salmonella enteritidis faj bakterisit (%1 Konsantre)  5 - 15 dakika / (%2 Konsantre)  30 dakika
Bordetella bronchiseptica bakterisit (%5 Konsantre)  5 - 15 dakika / (%2 Konsantre)  30 dakika
Actinobacillus pleuropneumoniae bakterisit (%2 Konsantre)  5  dakika
Chlamydia psittaci bakterisit (%1 Konsantre)  10 dakika
Streptococcus suis bakterisit %1 Konsantre)  10 dakika
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa bakterisit (%1 Konsantre)  5 dakika
Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa bakterisit
(%0,5 Konsantre) 5 dakika / (%1 Konsantre) 5 dakika
Bacillus cereus, Clostridium perfringens sporisidal (%1 Konsantre) 10 dakika
Candida albicans fungusit (%2 Konsantre)  10 dakika
Aspergillus fumigatus fungusit (%1 Konsantre)  5 dakika
Trichophyton mentagrophytes fungusit  (%2 Konsantre)  10 dakika
Buzağı rota virüsü, iletilebilen gastroenterit virüsü, Parvovirüs, HPIV, Kanatlı hayvanlarda Adeno virüsü, IBR, BVD, Pseudorabies virüsü, Kanatlılarda Avian herpes virüsü, EVA virüsidal (%1 Konsantre)  10 dakika
Sığır Adenovirüs, Köpek Adenovirüs, İnfeksiyöz Bursal hastalığı, Kedi Caliciviridae virüsü, Kedi infeksiyöz peritonitisli, Atlarda herpes virüsü, Kedi gribi (herpes enfeksiyonu), Atlarda influenza A , Köpek gribi, Köpek corona virüsü, Köpeklerde kanlı ishal (Parvovirüs), Kedi gençlik hastalığı (Panleukopenia) virüsidal (%1 Konsantre) 10 dakika
Domuz Sirkovirüsü virüsidal (%0,5 Konsantre)  10 dakika
Afrika Domuz Gribi virüsü virüsidal (%8 Konsantre) 30 dakika
Sığır Papullar Stomatis Virüsü virüsidal (%3 Konsantre)  30 dakika
Maedi - Visna virüsü Enfeksiyonu virüsidal (%14 Konsantre)  30 dakika
Kanatlı hayvanlarda Avian sarcoma leukosis virüsü virüsidal (%2 Konsantre)  30 dakika
Rabies (Kuduz) virüsü virüsidal (%6 Konsantre)  30 dakika
Avian influenza virüsü H9N2 (Kuş gribi) virüsidal (%10 Konsantre)  10 dakika
Avian influenza virüsü H5N1 (Kuş gribi) virüsidal (%8 Konsantre)  10 dakika
Kanatlı hayvanlarda Newcastle disease virüsü (Yalancı Veba Hastalığı) virüsidal (%15 Konsantre) 10 dakika
Ayak ve ağız hastalığı (FMD) virüsü virüsidal (%13 Konsantre)  30 dakika
Domuzlar da veziküler hastalığı vesicular disease virüsidal (%2 Konsantre)  30 dakika
Kanatlı hayvanlarda hastalık (Kuş gribi dahil) virüsidal (%2.8 Konsantre) 30 dakika

Kullanım şekli/dozaj/süre:

Yüzeyler ve ekipmanlar için püskürtme basınç oranı %1 (300ml/m²) 10 - 30 dakika
Dezenfeksiyon işlemi için oranı %1
Su sisteminin dekontaminasyonu için oran %1 - %2   10 dakika
Kanatlı hayvanların bulunmadığı ortamda dekontaminasyon için uygun bir cihaz vasıtasıyla püskürtme işlem oranı %2 (1L/10 m²)
Hayvanların bulunmadığı ortamda soğuk sisleme ile hava dekontaminasyon oranı %0.25 (1l/40 m²)
Hayvanların bulunduğu ortamda hava dekontaminasyon oranı %2 (1l/10 m²)
Su sisteminin dekontaminasyonuna devam etmek için oranı %10
Hayvanların bulunmadığı ortamda sıcak sisleme oranı %0.25 (1l/40 m²)

Saklama Koşulları:

Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.  Sadece kendi orjinal Ambalajında, kuru ve serin yerde saklayınız.

Üreticinin talimatlarına uyun ve tüm Kullanım Koşulları, Yasal Uyarı ve Kullanım Talimatlarını okuyun.

Ek Bilgiler

More Information
Üretici Dupont
Ambalaj 5 kg
Kullanıcı türü Profesyonel
Formülasyonlar Tablet
Uygulamasında İçme suyu, Veterinerlik alanında yüzeyler
Spektrum Bakterisit, Fungisit, Sporisit, Virüsit
Pathogens Candidosis, Ecoli, Flu, MRSA, Salmonella
Aktif maddeler Pentapotassium

Uyarılar

 
 
 
P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın
P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun
P273 Çevreye verilmesinden kaçının
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
H315 Cilt tahrişine yol açar
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

Reviews