Nara przynęta smaku ryb, 100 sztuk

Na stanie
361,01 zł
- +
Polecany przeciwko:
pl futura trap nara lure fish - 0

Nara przynęta smaku ryb, 100 sztuk

361.01 zł

Informacje o produkcie

Trap FuturA Nara Lure Fish, 100 pieces

Dodatkowe informacje

More Information
Producent FuturA
Opakowanie 1 sztuka
Rodzaj pułapki Przynęta
Kolor Pomarańczowy
Zwalcza Mice, Rats
Wielokrotnego użytku Tak
Obszar użytkowania Wewnątrz, Zewnątrz

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Opinie