Maxforce IC żel, 30 g

Na stanie
124,09 zł
- +
 
Nie może być stosowany przez
Wszystkich
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów
Polecany przeciwko:
Maxforce IC żel, 30 g

Maxforce IC żel, 30 g

124.09 zł

Informacje o produkcie

Insecticide Bayer Maxforce IC gel, 30 g

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Bayer
Opakowanie 30 g
Przeznaczony dla Profesjonalistów
Okres przydatności do spożycia (lata) 4
Formulacja Żel
Sposób użycia Gotowy do użycia
Zawartość substancji aktywnych 21,5 g / Kg
Sposób działania kontaktowe, trawienne
Zapach Słaby
Dawkowanie 1-2 g/25-50 mp
Zwalcza Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
EUH208 Zawiera <nazwa substancji uczulającej>. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H315 Działa drażniąco na skórę, H317
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Opinie