Captan 80 WDG, 150 g

Készleten
2 313,60 Ft
- +
hu arysta lifescience fungicide captan 80 wdg 150 g - 1

Captan 80 WDG, 150 g

2313.60 Ft

Termékleírás

Előírt növényvédelmi technológia:

Almatermésűekben (alma, körte, birs, naspolya) varasodás ellen a kezeléseket az aszkospóraszóródás időszakában, preventív módon célszerű elkezdeni, és a fertőzés erőssége alapjá 7-10 naponkénti gyakorisággal szükséges folytatni. Járványveszélyes időszakban a magasabb dózis alkalmazása indokolt. A védelmi hatás fokozásához a felszívódó készítmények blokkszerű használata célszerű. Az érési időszakban elvégzett 2 kezelés kedvező hatású a tárolási betegségek elleni védelemben.

Csonthéjasokban (cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, nektarin, mandula, kajszi): őszibarackban tafrina ellen a védekezéseket rügyfakadáskor kell kezdeni, és a fertőzési viszonyoktól függően 7-10 naponta ismételni. A csonthéjasokban, moníliás virág- és hajtásfertőzés ellen a virágzás kezdetén, fővirágzásban és virágzás végén célszerű permetezni. Csonthéjasokban tavasszal, hűvös időjárás esetén a levéllyukacsosodás ellen is megfelelő védelmet nyújt. Moníliás gyümölcsrothadás ellen gyümölcsnövekedés alatt áztatásszerű védekezéssel, 10-12 naponkénti ismétléssel, valamint jégverést és vihart követően 12 órán belüli permetezéssel használható, a várakozási idő szigorú betartásával.

Bogyósokban (szamóca, málna) szürkerothadás ellen a készítmény a virágzási időszakban fertőzést megelőző kezeléssel használható fel. Fertőzésre kedvező feltételek mellett a kezeléseket a virágzás elején, teljes virágzáskor és a virágok 80 %-os elvirágzásakor kell elvégezni. Levél- és vesszőbetegségek ellen a védekezést rügypattanáskor kell kezdeni, és azt a virágzásig kétszer, 10 naponként megismételni. Erős fertőzés esetén szüret után, a letermett vesszők eltávolítását követően 2-3 alkalommal, 10 naponta kiegészítő kezelésekre lehet szükség. Szamócában fehérfoltosság ellen a termésszedést követően, a fertőzés erőssége alapján 2-3 alkalommal, 10-12 naponként célszerű védekezni.

Burgonyában a kezeléseket az előrejelzése alapozva, preventíven kell elkezdeni, majd a fertőzés alakulása szerint 8-12 naponként szükség szerint megismételni. 

Paradicsomban, dinnyében, tökben, babban, lóbabban a kezeléseket az első tünetek megjelenésekor szükséges elkezdeni, majd a fertőzés alakulása szerint 7-10 naponként célszerű megismételni.

Paprikában alternáriás levélfoltosság és termésbetegség ellen a készítmény legfeljebb virágzásig alkalmazható. Virágzás alatt és azt követően, szükség esetén a védekezés más hatóanyagú készítményekkel folytatható.

Lucernában levélragya ellen a tarlót kell permetezni, és 10-14 nap múlva a kezelést megismételni. A kedvező biológiai hatás érdekében más, nem kontakt hatású készítménnyel célszerű kombinálni. Fejlettebb állomány esetén a magasabb dózis használata indokolt.

További információ

More Information
Gyártó Arysta Lifescience
Csomagolás 150 g
Felhasználhatósági idő (év) 2
Halmazállapot WG-Vízben diszpergálható granulátumok
Hatóanyagok Captan
Aktívanyag koncentráció 800 g/kg
Növények Almafa, Hagyma, Paradicsom, Szilvafa, Szőlőskert, Uborka
Betegségek A paradicsomlevél penészedése, Antracnose, Őszibarack levél csavarodás, Penész, Peronosporales, Stigmina carpophila, Venturia
Adagolás 1.250-2.250 kg/ha
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P307+P311 Expozíció esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P309+P311 Expozíció vagy rosszullét esetén: forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz:, P405
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések