Folpan 80 WDG, 150 g

Készleten
2 032,84 Ft
- +
hu adama fungicide folpan 80 wdg 150 g - 1

Folpan 80 WDG, 150 g

2032.84 Ft

Termékleírás

NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLÓGIA:

Borszőlőben a készítményt peronoszpóra ellen fertőzésveszélyes időszakban, preventív jelleggel, vagy legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű kijuttatni és a fertőzési nyomástól függően 8-12 napos időközökkel a kezelést 2-3 alkalommal megismételni.

Szürkerothadás elleni védelemre virágzásban és fürtzáródás előtt célszerű alkalmazni. A fürtrothadás meggátlása érdekében a permetlevet célszerű a fürtzónára koncentrálva kijuttatni.

Burgonyában a kezeléseket preventíven, az előrejelzésre alapozva célszerű megkezdeni, majd a járványhelyzet alakulásától függően 8-12 naponként folytatni.

Paradicsomban a permetezéseket előrejelzésre alapozva, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell megkezdeni, és szükség esetén a védekezés a fertőzési nyomástól függően 7-12 naponként kétszer megismételhető.

Légi kijuttatás: borszőlő, burgonya és paradicsom kultúrákban 50-80 l/ha lémennyiséggel

HATÁSMECHANIZMUS:

folpet: sejtlégzést gátló ftálimidszármazék 

Kontakt hatású készítmény.

HATÁS FELTÉTELE, HATÁSSPEKTRUM:

A Folpan kontakt gombaölő szer. A készítményt a fertőzés bekövetkezése előtt, megelőző jelleggel kell kijuttatni. A védekezések javasolt gyakorisága 7-10 nap, a fertőzési viszonyoktól és a növény fejlettségétől függően.

FONTOSABB KOMBINÁCIÓK ÉS AZOK ELŐNYEI:

A teljes körű védelem érdekében felszívódó hatású készítmény alkalmazása javasolt.

KÜLÖNLEGES ELŐNYEI:

-virágzás idején is használható

-integrált technológiában is alkalmazható készítmény

További információ

More Information
Gyártó Adama
Csomagolás 150 g
Felhasználhatósági idő (év) 3
Halmazállapot WG-Vízben diszpergálható granulátumok
Hatóanyagok Folpet
Aktívanyag koncentráció 800 g/kg
Növények Almafa, Burgonya, Erdészet, Hagyma, Komló, Paradicsom, Szilvafa, Szőlőskert, Uborka
Betegségek A paradicsomlevél penészedése, Kirothadás, Penész, Peronosporales, Rhizoctonia, Stigmina carpophila, Venturia
Adagolás 1.5-2 kg/ha;0.15%-0.2%
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések