K-Othrine ВГ250, 20 г

В наличност
19,67 лв.
- +
 
Може да се използа от
Oбучен персонал, Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bayer insekticid k othrine vg250 20 g - 1

K-Othrine ВГ250, 20 г

19.67 лв.

Информация за продукта

K-Othrine ВГ250 са диспергируеми във вода гранули съдържащи делтаметрин, които дават добра суспензия във вода със широкообхватно остатъчно инсектицидно действие по повърхностите. Осигурява инсектицидно пръскане на повърхности за употреба в публична хигиена, складиране на храни, производство, и подготовка за контрол върху пълзящи и летящи инсектни вредители. Гранулите се разпръскват до минута, за да образуват суспензия подобна на тази образувана от суспензионен концентрат. K-Othrine ВГ250 гранули не оставят следи, нямат цвят или мирис и са биоразградими.

За контрол върху:

Пълзящи насекоми, включително черни мравки, дървеници, бълхи, щипалки, хлебарки, сенояди. Имат ефект и върху паяците и мокриците.

Летящи насекоми, по време на почивка, например мухи и комари.

За употреба при:

Домашни условия: частни жилища, общински общежития: сгради с продължително пребиваване (като се третират само пукнатини и процепи), болници, хотели, обществени бани, административни сгради, църкви, читалища, кина, и др.

Работа с храна: производство на храна, обработка на храна в кухни, месокомбинати, и др.

Складиране: търговци на храна, складови бази

Подготовка: ресторанти, столове, др.

K-Othrine ВГ250 е сертифициран за употреба в самолети.

Пръскачки и оборудване: Третирайте с ръчна или механична пръскачка, способни да пръскат с по-едри капки. Разреждайте само с вода. Не складирайте стара суспензия, винаги приготвяйте нова при нужда. Внимателно скъсайте опаковката и изсипете гранулите в резервоара на пръскачката. Напълнете вода в пръскачката до определеното ниво и разбъркайте. Гранулите ще се разтворят до една минута.
Пръскането трябва да е равномерно по всички засегнати повърхности - подове, стени, постелъчни материали и др.
K-Othrine ВГ250  може да се впръска в: стени и структурални повърхности в стаите и сгради, използвани за складирането на храни. Кофражи и палети осигуряващи съхранение на хранителни продукти са защитени от третираните повърхности. При домашни условия, в хотели и др, K-Othrine ВГ250 може да се разнесе по килимите, тапетите, мебелите, рамки на леглото и по матрака (но не по дрехите и спалното бельо).

Честота на третиранията: остатъчния ефект на K-Othrine ВГ250 зависи от вида вредители, срещу който се борите, повърхността, по която пръскате, физически и химически условия на които мястото е изложено.
K-Othrine ВГ250  е пакетиран или в сашета от 20 г всяко, което предлага удобство при употребата му както и точност в измерванията. За остатъчен ефект при контрол вурху насекомите продуктът трябва да се разреди с вода и да се нанесе с помощта на компресорна пръскачка с големи капки. Пръскането обикновено трябва да е с честота 4л/100м² или до oбливане. По изключително поглъщащи повърхности то може да не се достигне и те трябва да се намокрят изцяло.

Инструкции за апликация:

-Летящи насекоми (мухи, комари):

Този инсектицид е контактен, за ефективно и бързо третиране е препоръчително да нанесете разтвора по всички повърхности, където летящите насекоми биха кацнали за почивка.
Вътре: тавани, стени (на височина от 0.5м нагоре), достъпните за домашни любимци зони (ръбовете на вратите, прозорците), близките до лампи повърхности, скрити места, подове (само при големи нашествия).
Навън, наблегнете на пътеките на домашните ви любимци, близките до лампи повърхности, и по растителност в минимален радиус от 10м около достъпната зона (продукта не е отровен за растенията).

-За контрол на дървеници:
Третирайте внимателно цялата достъпна част на стаята (без тавана), като наблягате на текстилните повърхности (дивани, столове, фотьойл, одеяла, матраци, килими) включително и солидни участъци (от дърво, пластмаса, др.), използвани за задържане на тези текстили, мебели, подови настилки, цокли, поставки за кабели, и всички труднодостъпни места (ъгли, свръзки на мебели, вътрешността на шкафовете, сифони).
Третиранията трябва да се извърши с достатъчно разтвор, за да се достигнат и най-фините цепнатини по повърхностите (бетон, дърво, др.) и да постои за няколко минути. Важно е да се определят и третират зоните с най-голям потенциал да привличат вредители. Процедурата трябва да се повтори след 10-14 дни, като междувременно яйцата останали след пръскането ще се излюпят.

-За борба с хлебарки:
Вътре: подове, стени (на височина от 1метър нагоре) ще се третират, труднодостъпни, влажни, топли и тъмни места, където хлебарките биха направили гнезда, (сифони, зад електроуреди, места за складиране на храна, места, където временно се съхранява боклук).
Много е важно да определите местата с най-голям потенциал да се превърнат в убежища на хлебарки. Те могат да се проследят по фекалии, яйца, ларви и концентрация по-голяма от 5-10 индивида в една точка.
K-Othrine ВГ250 има трайност от 10-12 седмици, в зависимост от вида повърхност, която се третира или нейната чистота.
Навън, продуктът се влияе директно от неблагоприятните климатични условия (дъжд, роса, силно слънце, др.).

Допълнителна информация

More Information
Производител Bayer
Опаковка 20 г
Категория на употреба Oбучен персонал, Професионалисти
Срок на годност (години) 3
Под формата на ВГ-вододиспергируеми гранули
Начин на нанасяне Пулверизатор
Активни вещества Deltamethrin
Активна концентрация на веществото 250 g / kg
Начин на действие контактно, проникващо
Дозировка 10 g/200 mp;20 g/10 l
Отървава се от Ants, Bed Bugs, Beetles, Caterpillars, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Crickets, Dragonflies, Earwigs, Fleas, Flies, Grasshoppers, Ladybugs, Millipedes, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Scorpions, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Termites, Vinegar Flies, Wasps, Wood Borers, Wood Lice, Wood Wasps

Предпазни Мерки

 
 
P102 Да се съхранява извън обсега на деца
P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли, P273
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба
H332 Вреден при вдишване
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Ревюта