Maxforce IC гел, 30 г

В наличност
53,36 лв.
- +
 
Може да се използа от
Професионалисти
Препоръчва се срещу:
bg bayer insecticide maxforce ic gel 30 g - 1

Maxforce IC гел, 30 г

53.36 лв.

Информация за продукта

Готов за употреба инсектициден гел примамка за контрол върху хлебарки нимфи и възрастни индивиди. Съдържа 2.15% имидаклоприд, хранително вещество, което е особено атрактивно за хлебарките и колоидни материали, които поддържат състоянието на примамката и осигуряват течности за хлебарките. 

Maxforce IC гел е устойчив на различна температура. Няма мирис и не оставя следи, докато млечния на цвят гел изглежда чист и незабележим. За контролирането на хлебарки: германски, ориенталски, американски. 

Инструкции за употреба  Maxforce IC гел касетки са създадени за контролираното поставяне на примамки в следните ситуации:

Домашна среда (включително кухня)

Обработване на храна: производители на храна, кухни, месокомбинати и други.

Съхранение на храна: търговия с храна, складове, фризери, силоси.

Готвене: ресторанти, кухни.

Публични сгради: продължително обитавани сгради, включително болници, хотели, публични бани, общински сгради, църкви, кина, читалища и други. 

Жилища за животни: зоологически градини, магазини за домашни любимци, ветеринарни практики, лаборатории, развъдници.

Продукта е сертифициран за употреба в самолети. 

Когато професионални оператори използват продукта в домове и места, където деца имат достъп до третираното помещение, инструкциите за използване и безопасност трябва да се следват стриктно, за да се предотврати риска от досега на децата с продукта. 

Maxforce IC гел  е ценен в употребата си за сенситивни зони, където употребата на конвенционалните инсектицидни формулации е ограничена, например в близост до електронни и електрически уреди. За максимална ефективност поставете продукта до скривалищата на хлебарки и ако е възможно, между тези места и техният източник на храна. Изследвайте зоната, която искате да третирате за нашествие от хлебарки, като следите за техни изпражнения, отпадъци от яйца и кожа и други. 

Когато третирането приключи махнете празната опаковка и я изхвърлете на безопасно място. Ако ви е останал продукт, сложете му капачката и го приберете внимателно като следвате инструкциите. Нанесете Maxforce IC гел като точки или тънки панделки върху повърхностите идентифицирани като целеви зони. Трябва да се постави извън достъпни места, и където светлината е малко. Отбягвайте прекалено прашни, мазни или влажни места и такива, които се мият често. 

Не нанасяйте върху повърхности, които наскоро са били третирани с друг инсектицид. Гелът може да се постави в ъгли, пукнатини и цепнатини, кухини, сервизни канали, шахти за асансьори, оборудане и мебели, например хладилници, печки, вани, мивки. Идеален е за употреба около сенситивни зони, например електронно и електрическо оборудване. Където миграцията на хлебарки е била потвърдена, поставете допълнителна примамка по периферията на мястото за спомагане на контрола. 

Ефект върху популацията на хлебарките може да се очаква много бързо с умъртвени индивиди до 24 часа след третирането. Максимални нива на контрол се постигат от 1 до 3 месеца след третирането в зависимост от големината на нашествието и наличието на гел. При голяма инфестация инспектирайте точките гел и при нужда нанесете продукта отново. Ненужен гел може да се отстрани с гъбичка и разтвор от 5% натриев хлорид. 

Честота на апликация е съобразена с големината на инфестацията и с вида намерени хлебарки. Забележете: Една точка от продукта = 0.1г с големина 7мм диаметър. Тънка панделка със същото количеството продукт може също да се постави. Гъстота на инфестацията: ниска инфестация - хлебарките не се виждат през деня; голяма инфестация - хлебарките се забелязват често през деня. 

Допълнителна информация

More Information
Производител Bayer
Опаковка 30 г
Категория на употреба Професионалисти
Срок на годност (години) 4
Под формата на гел
Начин на нанасяне Готов за употреба
Активни вещества Imidacloprid
Активна концентрация на веществото 21,5 g / Kg
Начин на действие контактно, проникващо
Мирис незначителен
Дозировка 1-2 g/25-50 mp
Отървава се от Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental

Предпазни Мерки

 
P273 Да се избягва изпускане в околната среда
P391 Съберете разлятото
P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката само чрез оторизирани фирми, в съответствие с действащите разпоредби
EUH208 Съдържа < наименование на сенсибилизиращото вещество>. Може да предизвика алергична реакция
H302 Вреден при поглъщане
H315 Предизвиква дразнене на кожата
H317 Може да причини алергична кожна реакция
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите
H400 Силно токсичен за водните организми
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Ревюта