Score 250 EC, 50 ml

Készleten
4 752,71 Ft
- +
syngenta fungicide score 250 ec 50 ml - 1

Score 250 EC, 50 ml

4752.71 Ft

Termékleírás

A 250-es Score egy szisztémás gombaölő szer, amely a gyümölcsfák, a paradicsom és más növények betegségének ellenőrzésére szolgál, megelőző és gyógyító hatással.

Hatóanyag: 250 g / liter difenokonazol

Jellemzők: A 250 EC Score egy szisztémás gombaölő szer, amely a gyümölcsfák, paradicsom és más növények betegségeinek leküzdésére szolgál, megelőző és gyógyító hatással. A kezelések közötti időköz az éghajlati viszonyok, a betegségfejlődés és a kultúra függvényében változik. Bár a hatásmód megelőző és gyógyító felhasználást tesz lehetővé, ajánlott a terméket elsősorban megelőzően alkalmazni, hogy elkerülhető legyen a betegség visszafordíthatatlan fertőzése és felszámolása a kultúrában. Javasoljuk, hogy a fungicidet más vegyi csoportokból származó termékekkel (pl. Bravo 500 SC, Chorus 75 WG stb.) váltsák fel.

Hatásmód: A 250 EC Score a növényi szövetekben gátolja a myelialis növekedést és gátolja a sporulációt.. A Score-t számos növényterületen lehet használni, és nagy rugalmassággal rendelkezik

Használat: A kezelési intervallum az éghajlati viszonyok, betegségfejlődés és kultúra függvényében állítható be. Bár a hatásmód megelőző és gyógyító felhasználást tesz lehetővé, ajánlott a terméket elsősorban megelőzően alkalmazni, hogy elkerülhető legyen a betegség visszafordíthatatlan fertőzése és felszámolása a kultúrában.

Nagyon sok lisztpenész esetén keverjük össze a Thiovit Jet vagy a Topas termékekkel mindkét termék teljes adagjában.

Az alma penész esetében ajánlott a többfunkciós érintkező termékekkel, például a Bravo-val való keverést használni mindkét termék teljes adagjában. Javasoljuk, hogy a fungicidet más vegyi csoportokból származó termékekkel, például Chorus 75-rel felváltják.

Az utolsó kezeléstől a szüretig tartó szünet alatt 3 napot kell tennie a paradicsom és az eper esetében, 7 nap sárgabarack, cseresznye, őszibarack, meggy, 14 nap az alma esetében, 21 nap cukorrépa esetében.

Kezelt növények: őszibarack, eper, cseresznye, alma, cukorrépa, paradicsom, meggy

Kezelt betegségek: moniliosis, szürke rothadás, levél göndörítés, alma penész, lisztharmat, levélégés, cercosporiosis, alternariosis.

Az adagolás a kezelt növényektől függ (lásd a címkét).

További információ

More Information
Gyártó Syngenta
Csomagolás 50 ml
Felhasználhatósági idő (év) 3
Halmazállapot EC-Emulgeáló koncentrát
Hatóanyagok Difenoconazole
Aktívanyag koncentráció 250 g/litre
Növények Almafa, Birsalmafa, Cseresznye fa, Cukorrépa, Eper, Köte fa, Meggy, Őszibarackfa, Paradicsom, Sárgabarackfa, Szilvafa
Betegségek A paradicsomlevél penészedése, Alternaria, Levél penész, Lisztharmat, Őszibarack levél csavarodás, Penész, Stigmina carpophila, Venturia
Adagolás 0.2-0.5 l/ha
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P331 TILOS hánytatni
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések