Cidely Top, 10 ml

Készleten
745,31 Ft
- +
hu syngenta fungicide cidely top 10 ml - 2

Cidely Top, 10 ml

745.31 Ft

Termékleírás

Cidely Top egy transzlamináris lomb fungicid, amely megelőzi a penész és a levél betegségeit zöldségekben és eprekben. Diszpergálható koncentrátumként kerül forgalomba, és két hatóanyagot tartalmaz: difenokonazolt és ciflufenamidot. 

Hatásmód: Cidely Top két hatóanyagot tartalmaz: difenokonazol és ciflufenamid.

A ciflufenamid az új kémiai vegyületek, az amidoximok egyetlen képviselője. A patogén gombák fejlődésének három szakaszára hat: a hausztorok kialakulásának gátlása, a micélium és a spórák kialakulásának gátlása. Kiváló megelőző és gyógyító képesség. A növénybe való behatolás transzlaminár a leveleken keresztül. 

A difenokonazol szisztémásán működik transzlaminár és acropetál szállítással a növény zöld részébe. A gombákkal szemben a növénybe való behatolás és a hauterek képzése során hat, és megakadályozza a patogén gombák fejlődését a szterinek bioszintézisének megakadályozásával a sejtmembránokban. A levelek mindkét oldalán elosztják, ezáltal nagyon jó védelmet nyújt a betegségek ellen.

A két hatóanyag együttes hatása így Cidely Top-t kölcsönöz a szinergikus hatásnak számos betegség ellen. Bár a hatásmód megelőző és gyógyító felhasználást tesz lehetővé, ajánlott a megelőző termék alkalmazása a visszafordíthatatlan növényfertőzés elkerülése érdekében.

Az ellenőrzés spektruma: 

A Cidely Top számos kórokozóval küzd, például Mycophaerella fragariae, Colletotrichum acutatum, Colletotrichum lagenarium, Alternaria solani, Alternaria cucumerina, Erysiphe lycopersici, Erysiphe cichoracearum, Fulvia fulva, Leveillula taurica, Sphaerotheca macularis, Didymella bryoniae stb.

Kompatibilitás: 

A Cidely Top számos közös növényvédő szerrel és műtrágyával kompatibilis. Nem kompatibilis az alkáli termékekkel, mint például a  bordelez lé. A termék megfelelő használatához, mielőtt a Cidely Topet bármilyen más növényvédő vagy műtrágya termékhez keverné, ellenőrizze a kompatibilitási táblázatokat és végezze el a terményvizsgálatot.

További információ

More Information
Gyártó Syngenta
Csomagolás 10 ml
Felhasználhatósági idő (év) 3
Halmazállapot SL-Oldható koncentrátum
Hatóanyagok Cyflufenamid, Difenoconazole
Aktívanyag koncentráció 125 g/litre, 15 g/litre
Növények Cukkini, Dinnyék, Eper, Padlizsán, Paprika, Paradicsom, Uborka
Betegségek Levél égetés
Adagolás 1 l/ha
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések