Funguran OH 50 WP, 300 g

Készleten
3 679,36 Ft
- +
hu spiess urania chemicals fungicide funguran oh 50 wp 300 g - 1

Funguran OH 50 WP, 300 g

3679.36 Ft

Termékleírás

Hatóanyag: 77% réz-hidroxid 50% -os fémréznek

Jellemzők:

Funguran OH 50 WP egy burgonya, paradicsom, uborka, bab, hagyma, szőlő, alma, cseresznye, cukorrépa, komló elleni küzdelemben hat. A növényzet kezelésére használják, megelőzve figyelmeztetés vagy kedvező kórokozó-fejlődési feltételek mellett.

Működési mód:

Funguran OH 50 WP egy erős fungicid, erős behatolási képességgel és nagyon jó védelemmel. Ezek a tulajdonságok lehetővé teszik a terméknek a kórokozó gombák, különösen a Phycomycete , valamint a rózsák bakteriális tüzet.

Nagyon jó megelőző hatása van a spóra csírázásának gátlásával és a micélium fejlődésének gátlásával. Az eltarthatóság időtartama a helyi viszonyoktól függ, és 7 és 14 nap között változik. Erős fertőzési körülmények között a maximálisan engedélyezett dózist kell használni.

Kezelt növények: burgonya, paradicsom, uborka, bab, hagyma, szőlő, alma, körte, cseresznye, cukorrépa, komló 

Betegségek és harcolt gombák: Pépes penész, Rozsda, Levél égetés

További információ

More Information
Gyártó Spiess Urania Chemicals
Csomagolás 300 g
Felhasználhatósági idő (év) 2
Halmazállapot WP-Nedvesítheő pór
Hatóanyagok Réz
Aktívanyag koncentráció 500 g/kg
Növények Almafa, Babok, Birsalmafa, Burgonya, Cukorrépa, Komló, Köte fa, Paradicsom, Szőlőskert, Tűlevelüek, Uborka
Betegségek A paradicsomlevél penészedése, Levél égetés, Peronosporales, Tűzégetés, Venturia
Adagolás 1.5-4 kg/ha
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H302 Lenyelve ártalmas
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések