Champ 77 WG, 1 kg

Készleten
9 761,57 Ft
- +
hu nufarm fungicide champ 77 wg 1 kg - 1

Champ 77 WG, 1 kg

9761.57 Ft

Termékleírás

Hatóanyag: réz-hidroxid + 50% fémmel

Jellemzők: A Champ 77 WG egy nagyfokú behatolási kapacitással és nagyon jó védelemmel rendelkező kontakt fungicid. Ezek a tulajdonságok lehetővé teszik a terméknek a patogén gombák, különösen a Phycomycete (termelő sörény) elleni küzdelem képességét, de a rózsák bakteriális tűzét is.

Hatásmód: A Champ 77 WG egy réz alapú fungicid / baktericid, amelyet a szőlő, gyümölcsfák, zöldségek, burgonyák baktériumai és bakteriális égési sérüléseinek megelőzésére és leküzdésére használnak.

Vízzel elkeverve a granulátumok feloldódnak, és a kezelt felületen a Cu ionok újraeloszlása történik, amelyek a gombákra és a baktériumokra egyaránt hatnak. A termék a levelek felületéhez tapad, és nem igényel ragasztókat.

Használat: A Champ 77 WG-t alkalmazzuk a vegetáció időszakának átlagolására, mint lombozat, megelőző és gyógyító kezelés. Alkalmazható bármilyen földi berendezéssel. Az oldat mennyisége 800-1000 l / ha zöldség esetében és 1000 l / ha élő gyümölcs esetében. A maraton a vegetációs időszakban 1500 l oldat / ha mennyiséget veszünk figyelembe.

A zöldségtermesztésben megelőzően alkalmazzák, vagy amikor a tömeg- vagy bakteriális égések első tünetei különösen veszélyesek ezekben a kultúrákban.

A burgonyapüré elleni küzdelem során a burgonyát a növényzet, az átlagolás és a más szisztémás gombaölő szerek váltakozása során alkalmazzák.

A szőlőterületen a növényi időszakban a szisztémás termékekkel váltakozva kerül sor. A növényzet kezdetén fokozott ellenállás áll fenn a késői fagyokkal szemben, és végső kezelésként a vegetációs időszak vége felé segíti az akkordok javítását és a télen az ellenállást.

Kompatibilitás: A Champ 77 WG kompatibilis a legtöbb peszticid termékkel. A nagyobb biztonság érdekében ellenőrizze a kompatibilitási listát és tesztelje azt.

Kezelt növények: Szőlő, burgonya, bab, uborka, paradicsom, alma, körte. 

Betegségek és harcolt gombák: Pépes penész, Leaf Burning, Leaf és catkin curl betegség, Pseudomonas tomato, Canker, Apple scab betegség.

További információ

More Information
Gyártó Nufarm
Csomagolás 1 kg
Felhasználhatósági idő (év) 4
Halmazállapot WG-Vízben diszpergálható granulátumok
Hatóanyagok Copper hydroxide, Réz
Aktívanyag koncentráció 500 g/kg
Növények Almafa, Burgonya, Paradicsom, Szőlőskert, Uborka
Betegségek A paradicsomlevél penészedése, Őszibarack levél csavarodás, Peronosporales, Tűzégetés, Venturia
Bio Növények Megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H302 Lenyelve ártalmas
H315 Bőrirritáló hatású
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H332 Belélegezve ártalmas
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések