Hexaquart XL, 1 litr

Na skladě
336,79 Kč
- +
 
Může být použito
Počet obyvatel, Profesionálové
Hexaquart XL, 1 litr

Hexaquart XL, 1 litr

336.79 Kč

Informace o produktu

Dezinfekční prostředek B Braun Hexaquart XL, 1 litr

Dodatečné informace

More Information
Výrobce B Braun
Packaging 1 litre
Využití destinace Počet obyvatel, Profesionálové
Formulace Tekutý
Léčba Lékařské povrchy
Spektrum Baktericidní, Fungicidní, Virucidní
Patogeny Hepatitida B, Hepatitida C, HIV, Tuberkulóza
Aktivní látky Didecyl dimethylamonium chlorid
Active Substance Concentration 0.6 g/Kg, 0.99 g/Kg

Pokyny pro bezpečné zacházení

 
 
 
P273, P280, P301+P330+P331, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P310, P501
EUH208, H290, H302, H314, H400, H411

Recenze