1. pelgar raticid rodex wax block 2 5 kg - 1
  Rodex Wax Block, 2.5 kg
  117,92 RON
 2. ro pelgar raticid rodex wax block 10 kg - 1
  Rodex Wax Block, 10 kg
  Regular Price 449,25 RON Special Price 381,86 RON
 3. ro syngenta rodenticide klerat wax block 10 kg - 2
  Klerat Waxblocks, 10 kg
  Regular Price 620,35 RON Special Price 409,43 RON

Klerat Waxblocks, 2.5 kg

Stoc epuizat
 
Nu poate fi folosit de
Public larg / amator
 
Poate fi folosit de
Profesional
Recomandat împotriva:
ro syngenta rodenticide klerat wax block 2 5 kg - 2

Klerat Waxblocks, 2.5 kg

Stoc epuizat

Informații despre produs

Syngenta Klerat Waxblocks, 2.5 kg

Informații suplimentare

More Information
Producator Syngenta
Ambalaj 2.5 kg
Utilizare Profesional
Formulare Bloc cerat
Substante Active Brodifacoum
Concentrația substanței active 0.05 g/kg
Culoare albastra
Combate activitatea Mice, Rats

Fraze de precautie

 
P201 Procuraţi instrucţiuni speciale înainte de utilizare
P202 A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate
P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei
P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul
P405 A se depozita sub cheie
P501 Eliminați deșeul de produs și/sau ambalajul numai prin operatori economici autorizați, în conformitate cu reglementările în vigoare
EUH401 Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare
H360 Poate dăuna fertilităţii sau fătului <indicaţi efectul specific, dacă este cunoscut><indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest pericol>
H373 Poate provoca leziuni ale organelor <sau indicaţi toate organele afectate, dacă sunt cunoscute> în caz de expunere prelungită sau repetată <indicaţi calea de expunere, dacă există probe concludente că nicio altă cale de expunere nu provoacă acest p

Recenzii