Brody Fresh Bait, 500 g

Stoc epuizat
 
Poate fi folosit de
Profesional, Profesional instruit, Public larg / amator
Recomandat împotriva:
ro kollant rodenticid brody fresh bait 500 g - 2

Brody Fresh Bait, 500 g

Stoc epuizat

Informații despre produs

Kollant Brody Fresh Bait, 500 g

Informații suplimentare

More Information
Producator Kollant
Ambalaj 500 g
Utilizare Profesional, Profesional instruit, Public larg / amator
Formulare Pasta
Substante Active Brodifacoum
Concentrația substanței active 0,05 g/kg; 0.01 g/kg
Culoare albastra
Combate activitatea Mice, Rats

Fraze de precautie

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor, P103
P273 Evitaţi dispersarea în mediu
P301+P312 ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine
P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
H302 Nociv în caz de înghiţire
H332 Nociv în caz de inhalare.

Recenzii