Naturalny żel na wszy i gnidy w zestawie promocyjnym (nr 2)

Brak na magazynie
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
  • Wszy,
pl thursday plantation insecticide natural gel lice nits promo2 - 0

Naturalny żel na wszy i gnidy w zestawie promocyjnym (nr 2)

Brak na magazynie

Informacje o produkcie

Insecticide Thursday Plantation Natural gel against lice & nits promo pack 2

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Thursday Plantation
Opakowanie 1 kg
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja Żel
Sposób użycia Gotowy do użycia
Sposób działania kontaktowe
Zapach Słaby
Zwalcza Lice

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Opinie