1. pl unichem insecticide effect microtech cs 500 ml - 1
  Effect Microtech CS, 500 ml
  134,98 zł
 2. pl unichem insecticide effect microtech cs 1 l - 1
  Effect Microtech CS, 1 litr
  259,07 zł
 3. pl ghilotina insecticide i250 effect ultimum 500 ml - 1
  i250 Effect Ultimum, 500 ml
  164,57 zł
 4. pl ghilotina insecticide i7 5 k othrine sc 7 5 flow 1 l - 0
  i7.5 K-Othrine SC 7.5 Flow, 1 litr
  113,65 zł
 5. pl ghilotina insecticide i14 cytrol 500 ml - 1
  i14 Cytrol, 500 ml
  112,25 zł
 6. pl pelgar insecticide cytrol forte wp 20 g - 1
  Cytrol Forte WP, 20 g
  32,14 zł
 7. pl pelgar insecticide cytrol forte wp 200 g - 1
  Cytrol Forte WP, 200 g
  195,43 zł
 8. pl ghilotina insecticide i05 perm dust 100 g - 0
  i05 Perm Dust, proszek, 100 g
  Regular Price 16,43 zł Special Price 11,51 zł

Advion granulki na insekty, 11 kg

Brak na magazynie
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
pl syngenta insecticide advion insect granule 11 kg - 0

Advion granulki na insekty, 11 kg

Brak na magazynie

Informacje o produkcie

Insecticide Syngenta Advion Insect Granule, 11 kg

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Syngenta
Opakowanie 1 sztuka
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja Granulki
Sposób użycia Gotowy do użycia
Zawartość substancji aktywnych 0.22% Inoxacard
Zapach Słaby
Zwalcza Ants, Cockroaches German, Crickets, Earwigs, Mole Crickets, Silverfish

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Opinie