1. bayer insektycyd k othrine wg 250 20 g - 1
  K-Othrine WG 250, 20 g
  45,51 zł
 2. pl ghilotina insecticide i14 cytrol 500 ml - 1
  i14 Cytrol, 500 ml
  112,62 zł
 3. pl pelgar insecticide cytrol forte wp 200 g - 1
  Cytrol Forte WP, 200 g
  196,06 zł
 4. pl pelgar insecticide cytrol forte wp 20 g - 1
  Cytrol Forte WP, 20 g
  32,25 zł
 5. pl bayer insecticide maxforce quantum 30 g - 0
  MaxForce Quantum, 30 g
  139,61 zł
 6. pl syngenta insecticide advion ant gel 30 g - 0
  Advion przynęta żelowa na mrówki, 30 g
  Regular Price 139,61 zł Special Price 85,17 zł

Advion przynęta żelowa na mrówki, 5 g

Brak na magazynie
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
pl syngenta insecticide advion ant gel 5 g - 0

Advion przynęta żelowa na mrówki, 5 g

Brak na magazynie

Informacje o produkcie

Insecticide Syngenta Advion Ants Gel Bait, 5 g

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Syngenta
Opakowanie 5 g
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja Żel
Sposób użycia Gotowy do użycia
Zawartość substancji aktywnych 0,05%
Sposób działania układowe
Zapach Bezzapachowe
Zwalcza Ants

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Opinie