1. pl russell ipm trap wasppro - 0
  Wysyłka w 21 Dni
  WaspPRO na osy + Atraktant, 250 ml
  66,45 zł
 2. pl waspinator repellent anti wasp - 1
  Waspinator, odstraszacz os
  42,64 zł
 3. pl agrisense trap wasp bag - 0
  Wasp Bag, woreczek na osy
  25,32 zł

WaspPRO Atraktant na osy, 250 ml

Brak na magazynie
Polecany przeciwko:
 • Osy,
pl russell ipm trap wasppro attractant 250 ml - 0

WaspPRO Atraktant na osy, 250 ml

Brak na magazynie

Informacje o produkcie

Trap Russell IPM WaspPRO Attractant, 250 ml

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Russell IPM
Opakowanie 250 ml
Rodzaj pułapki Przynęta
Kolor Brązowy
Zwalcza Wasps
Wielokrotnego użytku Nie
Obszar użytkowania Zewnątrz

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Opinie