1. pl ghilotina insecticide i90 micro scope 1 l - 1
  i90 Micro Scope, 1 litr
  216,52 zł
 2. pl ghilotina insecticide i250 effect ultimum 500 ml - 1
  i250 Effect Ultimum, 500 ml
  165,09 zł
 3. pl ghilotina insecticide i7 5 k othrine sc 7 5 flow 1 l - 0
  i7.5 K-Othrine SC 7.5 Flow, 1 litr
  114,01 zł
 4. pl ghilotina insecticide i14 cytrol 500 ml - 1
  i14 Cytrol, 500 ml
  112,62 zł
 5. pl pelgar insecticide cytrol forte wp 20 g - 1
  Cytrol Forte WP, 20 g
  32,25 zł

Cytrol Forte WP, 10 g

Brak na magazynie
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
pl pelgar insecticide cytrol forte 40 wp - 0

Cytrol Forte WP, 10 g

Brak na magazynie

Informacje o produkcie

Insektycyd Pelgar Cytrol Forte WP, 10 g

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Pelgar
Opakowanie 1 sztuka
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja WP – proszek do sporządzania zawiesiny wodnej
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zawartość substancji aktywnych 400 g / kg
Sposób działania fumiganty, kontaktowe, trawienne
Zapach Lekko podrażniający
Zwalcza Ants, Bed Bugs, Beetles, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Crickets, Earwigs, Fleas, Flies, Grasshoppers, Ladybugs, Millipedes, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Night Butterfly, Scorpions, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Ticks, Vinegar Flies, Wasps, Wood Borers, Wood Wasps

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Opinie