1. pl ghilotina insecticide i135 permfum midi 11 g - 0
  Ghilotina i135 PermFum Midi, 11 g
  31,83 zł
 2. pl ghilotina insecticide i05 perm dust 100 g - 0
  i05 Perm Dust, proszek, 100 g
  Regular Price 16,48 zł Special Price 11,54 zł
 3. pl ghilotina insecticide i135 permfum mini 3 5 g - 0
  Ghilotina i135 PermFum Mini, 3.5 g
  22,36 zł
 4. pl kwizda insecticide dobol fumigator 20 g - 0
  Dobol bomba zamgławiająca, 20 g
  65,80 zł

Dobol bomba zamgławiająca, 100 g

Brak na magazynie
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
pl kwizda insecticide dobol fumigator 100 g - 0

Dobol bomba zamgławiająca, 100 g

Brak na magazynie

Informacje o produkcie

Insecticide Kwizda Dobol Fumigator, 100 g

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Kwizda
Opakowanie 100 g
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 2
Formulacja Aerozol
Sposób użycia Aerozol
Zawartość substancji aktywnych 72 gr./litre
Sposób działania kontaktowe
Zapach Słaby
Zwalcza Ants, Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Fleas, Flies, Mites of Dust, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Night Butterfly, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Vinegar Flies, Wasps, Wood Borers, Wood Lice, Wood Wasps

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Opinie