Pigułka-przynęta na karaluchy

Brak na magazynie
Polecany przeciwko:
pl eu trap cockroach bait pill - 0

Pigułka-przynęta na karaluchy

Brak na magazynie

Informacje o produkcie

Trap EU Cockroach Bait Pill

Dodatkowe informacje

More Information
Producent EU
Opakowanie 1 sztuka
Formulacja Tabletki
Rodzaj pułapki Przynęta
Ochraniana powierzchnia 0–5 mp
Kolor Czerwony
Zwalcza Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental
Wielokrotnego użytku Nie
Zasilanie Manualne
Obszar użytkowania Wewnątrz, Zewnątrz

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Opinie