1. pl ghilotina insecticide i250 effect ultimum 500 ml - 1
  i250 Effect Ultimum, 500 ml
  165,30 zł
 2. pl ghilotina insecticide i14 cytrol 500 ml - 1
  i14 Cytrol, 500 ml
  112,76 zł
 3. pl pelgar insecticide cytrol forte wp 20 g - 1
  Cytrol Forte WP, 20 g
  32,28 zł
 4. pl ceva insecticide neostomosan 5 ml - 0
  Neostomosan, 5 ml
  15,65 zł
 5. bayer insektycyd k othrine wg 250 20 g - 1
  K-Othrine WG 250, 20 g
  45,57 zł

Neostomosan, 1 litr

Brak na magazynie
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
pl ceva insecticide neostomosan 1 l - 0

Neostomosan, 1 litr

Brak na magazynie

Informacje o produkcie

Insecticide Ceva Neostomosan, 1 litre

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Ceva
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy, Zamgławianie na Zimno ULV, Zamłgawianie Termiczne ULV
Zawartość substancji aktywnych 50 g / litre; 50 g / litre
Sposób działania kontaktowe
Zapach Silnie podrażniający
Zwalcza Fleas, Flies, Lice, Sarcoptic Mange Scabies, Ticks

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Opinie