1. bayer insektycyd solfac trio ec 140 nf 5 litrow - 1
  Solfac Trio EC 140 NF, 5 litrów
  1 546,06 zł
 2. pl pelgar insecticide cytrol forte wp 200 g - 1
  Cytrol Forte WP, 200 g
  196,06 zł
 3. pl ghilotina insecticide i56 cimetrol 500 ml - 1
  i55 Cimetrol Super EW, 500 ml
  Regular Price 622,48 zł Special Price 396,14 zł
 4. pl ghilotina insecticide i14 cytrol 500 ml - 1
  i14 Cytrol, 500 ml
  112,62 zł
 5. pl bayer insecticide k othrine sc 7 5 flow 25 ml - 0
  K-Othrine SC 7.5 Flow, 25 ml
  12,67 zł
 6. pl ghilotina insecticide i56 cimetrol 100 ml - 2
  i55 Cimetrol Super EW, 100 ml
  Regular Price 143,18 zł Special Price 104,14 zł
 7. bayer insektycyd solfac combi maxx 1 litr - 1
  Solfac Combi Maxx, 1 litr
  336,10 zł
 8. bayer insektycyd k othrine wg 250 20 g - 1
  K-Othrine WG 250, 20 g
  45,51 zł

Solfac Combi NF, 1 litr

Brak na magazynie
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
bayer insektycyd solfac combi nf 1 litr - 1

Solfac Combi NF, 1 litr

Brak na magazynie

Informacje o produkcie

Insecticide Bayer Solfac Combi NF, 1 litre

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Bayer
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja Płyn
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zawartość substancji aktywnych Deltamethri 1 %; Esbiothrin 2 %; Piperonyl Butoxide 5 %
Sposób działania kontaktowe
Dawkowanie 37.5-50 ml/100 mp;37.5-50 ml/4-5 l
Zwalcza Flies, Mosquitoes

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
P102 Chronić przed dziećmi
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, P273
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
P391 Zebrać wyciek
P501 Zawartość/pojemnik usuwać tylko poprzez upoważnione podmioty gospodarcze zgodnie z obowiązującymi przepisami
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Opinie