1. bayer insektycyd quick bayt 2extra wg 10 750 g - 1
  Wysyłka w 24 Dni
  Quick Bayt 2EXTRA WG 10, 750 g
  340,17 zł
 2. pl pelgar insecticide cytrol forte wp 20 g - 1
  Cytrol Forte WP, 20 g
  32,14 zł
 3. bayer insektycyd quick bayt 2extra wg 10 250 g - 1
  Wysyłka w 25 Dni
  Quick Bayt 2Extra WG 10, 250 g
  139,16 zł
 4. bayer insektycyd k othrine wg 250 20 g - 1
  K-Othrine WG 250, 20 g
  45,36 zł

Quick Bayt 2EXTRA WG10, 62.5 g

Brak na magazynie
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
pl bayer insecticide quickbayt 2extra wg 10 62 5 g - 0

Quick Bayt 2EXTRA WG10, 62.5 g

Brak na magazynie

Informacje o produkcie

Insecticide Bayer Quick Bayt 2EXTRA WG10, 62.5 g

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Bayer
Opakowanie 62.5 g
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Okres przydatności do spożycia (lata) 3
Formulacja WG – granulat do sporządzania zawiesiny wodnej
Sposób użycia Nakładany ręcznie, Natrysk niskociśnieniowy
Zawartość substancji aktywnych 100 g / kg
Sposób działania kontaktowe, trawienne
Zapach Delikatny
Zwalcza Flies

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Opinie