Pybuthrin 33

Brak na magazynie
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
pl bayer insecticide pybuthrine 33 - 0

Pybuthrin 33

Brak na magazynie

Informacje o produkcie

Insecticide Bayer Pybuthrin 33

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Bayer
Opakowanie 1 sztuka
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja EW – emulsja olej w wodzie
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy, Zamgławianie na Zimno ULV, Zamłgawianie Termiczne ULV
Zawartość substancji aktywnych 38 g/l
Sposób działania kontaktowe, trawienne
Zapach Bezzapachowe
Dawkowanie 1000 ml/ 3000 m³, 1000 ml/40 m²
Zwalcza Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Flies, Mosquitoes, Moths of Food, Tobacco Pests, Wasps

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Opinie