1. pl unichem insecticide effect microtech cs 500 ml - 1
  Effect Microtech CS, 500 ml
  135,41 zł
 2. pl unichem insecticide effect microtech cs 1 l - 1
  Effect Microtech CS, 1 litr
  259,91 zł
 3. pl ghilotina insecticide i250 effect ultimum 500 ml - 1
  i250 Effect Ultimum, 500 ml
  165,09 zł
 4. pl ghilotina insecticide i14 cytrol 500 ml - 1
  i14 Cytrol, 500 ml
  112,62 zł
 5. pl pelgar insecticide cytrol forte wp 20 g - 1
  Cytrol Forte WP, 20 g
  32,25 zł
 6. pl pelgar insecticide cytrol forte wp 200 g - 1
  Cytrol Forte WP, 200 g
  196,06 zł
 7. pl bayer insecticide k othrine sc 7 5 flow 25 ml - 0
  K-Othrine SC 7.5 Flow, 25 ml
  12,67 zł
 8. pl ghilotina insecticide i7 5 k othrine sc 7 5 flow 1 l - 0
  i7.5 K-Othrine SC 7.5 Flow, 1 litr
  114,01 zł

K-Othrine EC 25, 1 litr

Brak na magazynie
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
pl bayer insecticide k othrine ec 25 1 l - 0

K-Othrine EC 25, 1 litr

Brak na magazynie

Informacje o produkcie

Insecticide Bayer K-Othrine EC 25, 1 litre

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Bayer
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy, Zamgławianie na Zimno ULV, Zamłgawianie Termiczne ULV
Zawartość substancji aktywnych 25 g / liter
Sposób działania kontaktowe, trawienne
Zapach Silnie podrażniający
Zwalcza Ants, Bed Bugs, Caterpillars, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Crickets, Dragonflies, Earwigs, Fleas, Flies, Grasshoppers, Ladybugs, Millipedes, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Night Butterfly, Silverfish, Spiders, Stink Bugs, Ticks, Vinegar Flies, Wasps, Wood Borers, Wood Lice, Wood Wasps

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Opinie