1. bayer insektycyd harmonix red mite 5 litrow - 1
    Harmonix Red Mite na ptaszyńce kurze, 5 litrów
    Regular Price 595,42 zł Special Price 476,33 zł

ByeMite na ptaszyńce kurze, 1 litr

Brak na magazynie
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
pl bayer insecticide byemite 1 l - 0

ByeMite na ptaszyńce kurze, 1 litr

Brak na magazynie

Informacje o produkcie

Insecticide Bayer ByeMite, 1 litre

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Bayer
Opakowanie 1 litr
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja EC – koncentrat emulgujący
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zawartość substancji aktywnych 0.5 g/l
Sposób działania kontaktowe, trawienne
Zapach Lekko podrażniający
Dawkowanie 40 ml/10 l
Zwalcza Mites of Poultry

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Opinie