Mythic SC, 500 ml

Brak na magazynie
 
Może być stosowany przez
Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Polecany przeciwko:
pl basf insecticide mythic sc 500 ml - 0

Mythic SC, 500 ml

Brak na magazynie

Informacje o produkcie

Insecticide Basf Mythic SC, 500 ml

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Basf
Opakowanie 500 ml
Przeznaczony dla Profesjonalistów, Wszystkich, Wyszkolonego personelu
Formulacja SC – skoncentrowana zawiesina
Sposób użycia Natrysk niskociśnieniowy
Zawartość substancji aktywnych 106 g/l
Sposób działania trawienne
Zapach Bezzapachowe
Dawkowanie 80 ml/10 l
Zwalcza Ants, Bed Bugs, Cockroaches American, Cockroaches German, Cockroaches Oriental, Fleas, Flies, Mosquitoes, Moths of Clothes, Moths of Food, Spiders

Zwroty wskazujące środki ostrożności

 
 
 
P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Opinie