Ciekła przynęta na osy, 5 litrów

Na stanie
418,96 zł
- +
Polecany przeciwko:
pl agrisense trap liquid wasp bait 5 l - 0

Ciekła przynęta na osy, 5 litrów

418.96 zł

Informacje o produkcie

Trap Agrisense Liquid Wasp Bait, 5 litres

Dodatkowe informacje

More Information
Producent Agrisense
Opakowanie 5 litrów
Formulacja Płyn
Rodzaj pułapki Przynęta
Ochraniana powierzchnia 0–5 mp
Kolor Biały
Zwalcza Flies, Wasps
Wielokrotnego użytku Nie
Zasilanie Manualne
Obszar użytkowania Zewnątrz

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi
P103 Przed użyciem przeczytać etykietę
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Opinie