1. hu corteva fungicide zorvec endavia 400 ml - 0
  Beküldés 1 Nap
  Zorvec Endavia, 400 ml
  32 087,26 Ft
 2. syngenta fungicide universalis 593 sc 200 ml - 1
  Beküldés 1 Nap
  Universalis 593 SC, 200 ml
  5 251,67 Ft
 3. hu bayer fungicide aliette wg 80 500 g - 1
  Aliette WG 80, 500 g
  7 499,68 Ft

Ridomil Gold MZ 68 WG, 250 g

Nincs készleten
hu syngenta fungicide ridomil gold mz 68 wg 250 g - 1

Ridomil Gold MZ 68 WG, 250 g

Nincs készleten

Termékleírás

Ridomil Gold MZ 68 WG egy praktikus gombaölő szer, kettős akcióval: szisztémás és kontaktus. A szisztémás komponenst gyorsan felszívja a növény zöld részei, akropetálisan szállítják és elosztják a növényben. Ez megvédi a növényt belülről, valamint az új növekedést, amely rövid idővel a kezelés után következett be. 

Az érintkező komponens védőréteget képez a levélfelületen. A Ridomil Gold MZ 68 WG új típusú készítményeket tartalmaz - "rögök" - vízben diszpergálható granulátumok, amelyek javított tulajdonságokkal rendelkeznek a hatékonyság és a könnyű használat szempontjából. 

A kezelések közötti intervallum a klimatikus viszonyok, a betegség fejlődése és a kultúra függvényében történik. A szezon során legfeljebb 3 Gold termékkel lehet kezelni.

Ajánlatos a fungicidet más vegyi csoportok termékeivel váltani (pl. Bravo 500 SC, Revus 250 SC, Pergado F, Pergado MZ, Pergado C, Universalis 593 SC, Ortiva 250 SC stb.). 

Csomagolás - A Ridomil Gold MZ 68 WG 5 kg-os vagy mikro csomagolásban kapható. 

Az adagolás a kezelt növénytől függ (lásd a címkét).

További információ

More Information
Gyártó Syngenta
Csomagolás 250 g
Felhasználhatósági idő (év) 4
Halmazállapot WG-Vízben diszpergálható granulátumok
Hatóanyagok Mancozeb, Mefenoxam
Aktívanyag koncentráció 40 g/kg, 680 g/kg
Növények Burgonya, Hagyma, Paradicsom, Szőlőskert, Uborka
Betegségek Peronosporales
Adagolás 2.5 kg/ha
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
H302 Lenyelve ártalmas
H332 Belélegezve ártalmas.

Értékelések