1. hu basf fungicide polyram df 20 g - 3
  Polyram DF, 20 g
  613,22 Ft
 2. hu syngenta fungicide cidely top 10 ml - 2
  Cidely Top, 10 ml
  745,31 Ft
 3. hu arysta lifescience fungicide pyrus 400 sc 20 ml - 2
  Pyrus 400 SC, 20 ml
  743,42 Ft
 4. hu syngenta fungicide ortiva top 10 ml - 1
  Ortiva Top, 10 ml
  1 301,93 Ft
 5. hu syngenta fungicide amistar 10 ml - 0
  Amistar, 10 ml
  1 603,83 Ft

Ortiva 250 SC, 10 ml

Nincs készleten
hu syngenta fungicide ortiva 250 sc 10 ml - 1

Ortiva 250 SC, 10 ml

Nincs készleten

Termékleírás

Az Ortiva 250 SC egy többértékű gombaölő szer, amely a zöldségekben számos betegségellenőrzéssel rendelkezik. A termék a kórokozók fejlődési ciklusában hat, főként csírázásra és spóra mobilitásra. A hatóanyag nagy része behatol a levélbe, és a transzlaminárisan mozog, majd a terméket a levélen át egyenletesen elosztja. Az anyag többi része tartályt képez a levél felületén, amely páratartalom mellett reagál.

Az Ortiva 250 SC élénkítő hatása van a növényekre, a levelek jobb asszimilációs kapacitással rendelkeznek. Pozitív hatást gyakorol a zöldségek eltarthatóságára is.

Ajánlatos megelőző alkalmazás. Ha a betegségek már telepítve vannak, nem ajánlott a terméket használni (gyógyító tevékenység). A termék alkalmazását kerülni kell, ha a levegő hőmérséklete és / vagy a relatív páratartalom nagyon magas (különös figyelmet fordítanak a védett területekre). 

A szezon során az Ortiva 250 SC kezelések száma nem haladja meg a kezelések teljes számának 30% -át, de nem több, mint 3 kezelést szezonban. Azt is javasoljuk, hogy az Ortiva 250 SC-nél nem végezzen egymást követő kezeléseket, hanem más vegyi csoportokból származó termékekkel váltakozva (pl. Ridomil Gold MZ 68 WG, Pergado MZ, Bravo 500 SC). 

Az adagolás a kezelt növénytől függ (lásd a címkét).

További információ

More Information
Gyártó Syngenta
Csomagolás 10 ml
Felhasználhatósági idő (év) 3
Halmazállapot SC-Koncentrált szuszpenzió
Hatóanyagok Azoxystrobin
Aktívanyag koncentráció 250 g/litre
Növények Burgonya, Hagyma, Paprika, Paradicsom, Sárgarépa, Uborka
Betegségek Alternaria, Lisztharmat, Peronosporales
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
H302 Lenyelve ártalmas
H332 Belélegezve ártalmas
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések