Menara 410 EC, 1 liter

Nincs készleten
hu syngenta fungicide menara 410 ec 1 l - 1

Menara 410 EC, 1 liter

Nincs készleten

Termékleírás

A Menara 410 EC két komplementer triazol kombinációja, különböző hatású, kifejezetten a szeptoriosis és a gabonafélék legfontosabb levélbetegségeinek hatékony ellenőrzésére.

Hatóanyag: ciprokonazol 160 g / liter + 250 g / l propikonazol

Jellemzők: A gabonakultúrák termesztésében az egyik olyan betegség, amely nagyon erős hatást gyakorol a növényre, a szeptoriosis. A Menara 410 EC két komplementer triazol kombinációja, különböző hatású, kifejezetten a szeptoriosis és a gabonafélék legfontosabb levélbetegségeinek hatékony ellenőrzésére. A ciprokonazol felszívódik és gyorsan szállítható a növénybe, erős gyógyító hatással. A propikonazol a növényben lassabban felszívódik, így a termék tartós hatású.

Hatásmód és használat: Bár a két hatóanyag hatásmódja lehetővé teszi megelőző, gyógyító és felszámolási módját, a legjobb eredményeket akkor kapjuk meg, amikor a terméket közvetlenül a fertőzés bekövetkezését követően alkalmazzák a betegség fejlődésének korai szakaszában. Menara-t ajánlott a tavasszal megtermékenyített növényekhez, több mint 200 kg / ha nitrogén műtrágya.

Kezelt növények: Búza, árpa

Betegségek és harcolt gombák: rozsdásodás, Septorioza, Levél csavarodás,, Árpa-pelyhesítés

További információ

More Information
Gyártó Syngenta
Csomagolás 1 liter
Halmazállapot EC-Emulgeáló koncentrát
Hatóanyagok Cyproconazole, Propiconazole
Aktívanyag koncentráció 160 g/litre, 250g/litre
Növények Árpa, Búza
Betegségek A paradicsomlevél penészedése, Fusarium hervadás, Levél csíkosodás, Levél égetés, Lisztharmat, Rozsda
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray, ULV-Hideg köd

Óvintézkedési nyilatkozatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
H302 Lenyelve ártalmas
H332 Belélegezve ártalmas.

Értékelések