1. hu syngenta fungicide thiovit jet 80 wg 30 g - 1
  Thiovit Jet 80 WG, 30 g
  253,37 Ft
 2. mack bio agrar gomabaolo amn promot 500 g - 1
  AMN Promot, 500 g
  19 011,24 Ft
 3. hu syngenta fungicide topas 100 ec 3 ml - 1
  Topas 100 EC, 3 ml
  441,05 Ft
 4. hu syngenta fungicide ortiva top 10 ml - 1
  Ortiva Top, 10 ml
  1 295,00 Ft
 5. hu syngenta fungicide cidely top 10 ml - 2
  Cidely Top, 10 ml
  741,34 Ft
 6. hu syngenta fungicide amistar 10 ml - 0
  Amistar, 10 ml
  1 595,29 Ft

Topsin 70 WDG, 10 g

Nincs készleten
hu nippon soda fungicide topsin 70 wdg 10 g - 1

Topsin 70 WDG, 10 g

Nincs készleten

Termékleírás

Fungicide Topsin 70 A WDG hatóanyaga: 70% metil-tiofanát 

Jellemzők: A Topsin 70 WDG egy szisztémás gombaölő szer, amely széles spektrumú betegségellenőrzéssel rendelkezik.

A hatásmód és a használat: A Topsin 70 WDG egy megelőző és gyógyító hatású szisztémás gombaölő szer, amelyet a növények betegségek kezelésére és védelmére használnak. A termék széles körű védelmet nyújt, és hosszú ideig védelmet nyújt. Alkalmazható mind a palánták előállítására és termesztésre. 

Kompatibilitás: A Topsin 70 WDG kompatibilis a legtöbb használt növényvédő szerrel. Használat előtt ellenőrizze a kompatibilitási listákat.

Kezelt növények: paprika, uborka, eper, cseresznye, napraforgó, búza, alma, árpa, őszibarack, szilva, paradicsom, repce, padlizsán, szőlő. 

Betegségek és gombák: rozsda, Fusarium, szürke penész, fehér penész, Moniliosis, Polystigma rubrum, fehér penész, follikuláris betegség. 

Az adagolás a kezelt növénytől függ (lásd a címkét).

További információ

More Information
Gyártó Nippon Soda
Csomagolás 10 g
Felhasználhatósági idő (év) 2
Halmazállapot WG-Vízben diszpergálható granulátumok
Hatóanyagok Thiophanate-methyl
Aktívanyag koncentráció 700 g/kg
Növények Almafa, Árpa, Birsalmafa, Búza, Cseresznye fa, Dinnyék, Eper, Köte fa, Meggy, Naprforgó, Orchidea, Őszibarackfa, Padlizsán, Paprika, Paradicsom, Repce, Szilvafa, Szőlőskert, Uborka
Betegségek A paradicsomlevél penészedése, Alternaria, Antracnose, Fusarium hervadás, Levél csíkosodás, Levél égetés, Lisztharmat, Őszibarack levél csavarodás, Penész, Peronosporales, Rozsda, Venturia, Verticillium
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P202 Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H302 Lenyelve ártalmas
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H332 Belélegezve ártalmas
H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések