1. mack bio agrar gomabaolo amn promot 500 g - 1
  AMN Promot, 500 g
  18 754,46 Ft
 2. hu nufarm seed treatment amiral proffy 6 fs 1 l - 0
  Beküldés 1 Nap
  Amiral Proffy 6 FS, 1 liter
  13 696,51 Ft
 3. hu syngenta fungicide amistar 250 ml - 0
  Amistar, 250 ml
  11 568,00 Ft
 4. hu syngenta fungicide ortiva top 1 l - 1
  Ortiva Top, 1 liter
  40 534,27 Ft

Topsin 500 SC, 1 liter

Nincs készleten
hu nippon soda fungicide topsin 500 sc 1 l - 1

Topsin 500 SC, 1 liter

Nincs készleten

Termékleírás

Topsin 500 SC fehér, tömény, vizes koncentrátum, amely 500 g / liter metil-tiofanátot tartalmaz.

Hatóanyag: 500 g / liter metil-tiofanát

Jellemzők: A Topsin 500 SC fehér, koncentrált, vizes koncentrátum, amely 500 g / l metil-tiofanátot tartalmaz.

Működési mód és használat: 

Topsin 500 SC fungicid, kontaktus és szisztémás hatású, melyet a növények levelei és gyökerei elnyelnek, nagyon jó megelőző és gyógyító hatást fejtenek ki a növényi betegségeket, felszíni és szisztémás fertőzést okozó fitopatogén szerek széles skálája ellen. A Topsin 500 SC-t normál vízmennyiséggel permetezzük, figyelembe véve a terményspecifikus technológiák ajánlásait, a kezelés alkalmazásához szükséges fázisokra és pillanatokra. A legjobb hatásosság akkor érhető el, ha a kezeléseket megelőzően alkalmazzák a betegség első tünetei előtt. A vetőmagkezeléseket a személyzet beállítására, az elkészített oldatok folyamatos keverésére és a kezelt magvak túlzott kezelésének elkerülésére vonatkozó szabályoknak megfelelően végzik. Önmagában alkalmazva 3-5 liter vizet / 2 liter terméket / tonna vetőmagot adhatunk hozzá.

A permetező berendezést állandó permetező rendszerekkel kell ellátni, és az egyenletes permetezés érdekében jól beállítható. A termék használata előtt a csomagolás jól megrázódik a tartalom homogenizálására. Az ürítés után a csomagokat háromszor öblítjük vízzel, amelyet a tartályhoz adunk a permetező oldattal. 

A Topsin 500 SC-t más fungicidekkel és / vagy rovarölő szerekkel, kivéve lúgos, valamint lombtrágyákkal (MICROFERT-U, MICROFERT-Fer) lehet keverni, figyelembe véve a leghatékonyabb társulásokat.

A legutóbbi kezeléstől a betakarításig eltelt idő 18 napot igényel a búza, árpa, napraforgó, szőlő, alma, körte és 14 nap cseresznye, eper, paradicsom, paprika, padlizsán, uborka esetében. 

Kezelt növények: Búza, Árpa, Napraforgó, Repce, Szőlő, Alma, Körte, Cseresznye, Eper, Paradicsom, Paprika, Padlizsán, Uborka, Görögdinnye, Dinnye

További információ

More Information
Gyártó Nippon Soda
Csomagolás 1 liter
Felhasználhatósági idő (év) 2
Halmazállapot SC-Koncentrált szuszpenzió
Hatóanyagok Thiophanate-methyl
Aktívanyag koncentráció 500 g/litre
Növények Almafa, Árpa, Birsalmafa, Búza, Cseresznye fa, Dinnyék, Eper, Fű, Köte fa, Meggy, Naprforgó, Orchidea, Őszibarackfa, Padlizsán, Paprika, Paradicsom, Repce, Szőlőskert, Uborka
Betegségek A paradicsomlevél penészedése, Alternaria, Antracnose, Fusarium hervadás, Levél égetés, Lisztharmat, Őszibarack levél csavarodás, Penész, Peronosporales, Rozsda, Venturia, Verticillium
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H302 Lenyelve ártalmas
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H332 Belélegezve ártalmas
H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések