1. hu pelgar rodenticide rodex wax block 2 5 kg - 1
  Rodex Wax blokk, 2,5 kg
  9 606,87 Ft
 2. pelgar rodenticide vertox pellet 5 kg - 1
  Vertox Pellet, 5 kg
  10 578,86 Ft
 3. hu syngenta rodenticide klerat wax block 10 kg - 2
  Klerat Viaszblokkok
  Regular Price 53 562,14 Ft Special Price 35 351,01 Ft
 4. hu pelgar rodenticide rodex wax blocks 10 kg - 1
  Rodex Viasz Blokkok, 10 kg
  38 789,14 Ft

Varat Blokk, 10 kg

Nincs készleten
 
Használhatja
Képzett személyzet, Populáció, Szakemberek
Ellenjavasolt:
hu industrial chemica rodenticide varat block 10 kg - 2

Varat Blokk, 10 kg

Nincs készleten

Termékleírás

Industrial Chemica Varat Blokk, 10 kg

Friss csali egerek és patkányok ellen. Tartalmazza a brodifacum hatóanyagot. Kiirtja az összes patkányt és egeret.
A Varat hatékony a rágcsálókkal szemben, amelyek a szokásos használatban ellenállóak az antikoagulánsokkal szemben. Egy olyan csali, amelyet különleges módon tanulmányoztak. Az egerek és patkányok számára kedvelt és elfogadott csalétek, még mások jelenlétében is.
A Varat egerek és patkányok halálát a lenyelést követõ 2-3 napon belül okozza, és emiatt nem vonja maga után a többi rágcsáló gyanúját.
Egy paraffin kocka kb. 40gr.

További információ

More Information
Gyártó Industrial Chemica
Csomagolás 10 kg
Célzott használat Képzett személyzet, Populáció, Szakemberek
Halmazállapot Blokk
Hatóanyagok Brodifacoum
Aktívanyag koncentráció 0.05gr/ Kg
Szín Kék
Megszabadulni Mice, Rats

Óvintézkedési nyilatkozatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
H302 Lenyelve ártalmas
H332 Belélegezve ártalmas.

Értékelések