Talendo, 1 liter

Készleten
57 926,35 Ft
- +
hu dupont fungicide talendo 1 l - 1

Talendo, 1 liter

57926.35 Ft

Termékleírás

A Talendo egy proquinazid alapú gombaölő szer, amely egy új hatóanyag a kinazolinok csoportjában, amely kifejezetten a szőlőfajtákra kifejtett hatású. 

Aktív anyag: 200 g / l proquinazid

Jellemzők: A Talendo egy proquinazid-alapú fungicid, amely egy új hatóanyag a kinazolincsoportban, amely kifejezetten ecet-muslicákkall szemben hat. A proquinazid gátolja a apresszálódást és a spóracsírázást, valamint a növényvédő reakciót is kiváltja. Ez a hatás tartós és maradék (a kezelés minimális tartóssága 6-8 hét). Nincs kereszt-rezisztenciája a triazolokon, morfolinokon, strobilurinokon vagy kinoxifenen alapuló fungicidekkel szemben.

Hatásmód és alkalmazás: A szőlőt a fertőzés előfordulása előtt minden esetben megelőzően 0,225 l / ha dózisban alkalmazzuk, a háromoldalú fenofázból a növényzet végéig (a betakarítás előtt 28 nappal), a hámlás kezelése (Uncinulei necator). A tartályban a 0,15-0,2 l / ha közötti dózist lehet használni a tartályban, míg más fungicidek más hatásmechanizmusúak. Ha a fertőzési nyomás magas, ismételje meg a kezelést 0,2 l / ha értékkel 14 napos periódusban.

Kezelt növények: Szőlő

Betegségek és gombák: lisztharmat.

További információ

More Information
Gyártó Dupont
Csomagolás 1 liter
Felhasználhatósági idő (év) 2
Halmazállapot EC-Emulgeáló koncentrát
Hatóanyagok Proquinazid
Aktívanyag koncentráció 200 g/litre
Növények Szőlőskert
Betegségek Lisztharmat
Adagolás 0.225 l/ha
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és az újbóli használat előtt ki kell mosni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H315 Bőrirritáló hatású
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések