1. hu summit agro fungicide cupertine super 1 kg - 0
  Beküldés 2 Nap
  Cupertine Super, 1 kg
  9 012,24 Ft
 2. hu sharda cropchem fungicide folimorf wg 1 kg - 1
  Folimorf WG, 1 kg
  10 963,35 Ft
 3. hu alchimex fungicide alcupral 50 pu 1 kg - 1
  Beküldés 2 Nap
  Alcupral 50 PU, 1 kg
  7 061,14 Ft
 4. hu basf fungicide forum gold 1 kg - 1
  Beküldés 2 Nap
  Forum Gold, 1 kg
  18 953,58 Ft
 5. hu bayer fungicide infinito 687 5 sc 1 l - 1
  Infinito 687,5 SC, 1 liter
  16 352,11 Ft

Curzate Manox, 1 kg

Nincs készleten
hu dupont fungicide curzate manox 1 kg - 1

Curzate Manox, 1 kg

Nincs készleten

Termékleírás

A Fungicide Curzate Manox hatóanyaga: Cimoxanil 5% + Mancozeb 18% + Réz 25% 

Jellemzők:

Helyi és kontaktus szisztémás gombaölő szer, amely engedélyezett a szőlő, a burgonya és az uborka lisztharmatának ellenőrzésére.

Műveleti mód:

A Curzate Manoxnak szisztémás és érintkezési hatása van a növényekben. Figyelemre méltó a három összetevő hatásmechanizmusa. 

A cimoxanil kb. 3 óra múlva behatol a növényi szövetekbe, és belülről biztosítja a védelmet a kórokozó gombák romboló hatásával szemben.

A Mancozeb a vegetatív szervezetek felületén helyezkedik el, és nem teszi lehetővé a gombáknak a fertőzési folyamat végrehajtását. Ismétlődő kezelésben használt akaricid mellékhatás. 

A réz-oxi-klorid a légrészek felszínén helyezkedik el, és több helyszínen hat a gombákra. Jó hatékonyságot mutat a baktériumok esetében is.

A használat módja:

A burgonyában a kezelések megelőzően és felváltva vannak más termékekkel. Védi az ültetvényt 8-10 nappal az alkalmazás után. Az oldat térfogata 300-400 liter / ha. 

A szőlőt a gabonafélék termesztési időszakában megelőző kezelésre használják. Az oldat térfogata 1000 liter / ha. Védi az ültetvényt kb. 10 nappal az alkalmazás után.

Az uborka 2-3 megelőző kezelésre használható. Az oldat térfogata 1000 liter / ha. Védi az ültetvényt 8-10 nappal az alkalmazás után.

Kezelt növények: burgonya, uborka, szőlő

Kompatibilitás: A Curzate Manox kompatibilis a legtöbb peszticid és lombtrágyával, kivéve az alkáli termékeket. Új kombinációk esetén előnyös fizikai-kémiai kompatibilitási vizsgálatot végezni.

További információ

More Information
Gyártó Dupont
Csomagolás 1 kg
Felhasználhatósági idő (év) 2
Halmazállapot WP-Nedvesítheő pór
Hatóanyagok Copper oxychloride, Cymoxanil, Mancozeb
Aktívanyag koncentráció 50 g/kg, 180 g/kg, 500 g/kg
Növények Burgonya, Cukorrépa, Donány, Hagyma, Komló, Paradicsom, Saláta, Szőlőskert, Uborka
Betegségek A paradicsomlevél penészedése, A szőlő fekete csomosodása, Alternaria, Antracnose, Penész, Peronosporales
Adagolás 2.5 kg/ha
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH210 Kérésre biztonsági adatlap kapható
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H302 Lenyelve ártalmas
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H335 Légúti irritációt okozhat
H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >, H400
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések