1. hu nufarm fungicide champ 77 wg 1 kg - 1
    Champ 77 WG, 1 kg
    9 905,97 Ft

Curzate F, 1 liter

Nincs készleten
hu dupont fungicide curzate f 1 l - 2

Curzate F, 1 liter

Nincs készleten

Termékleírás

Hatóanyag: 48 g / l cimoxanil és 480 g / l folpet 

Jellemzők: A Cimoxanil egy helyi rendszer, amely gátolja a spórák csírázását, elnyomja a myelialis növekedést, és gyógyító "stop" hatást biztosít rövid idővel a fertőzés után. A cimoxanil hatás rövid ideig tart, és egy erős fungiciddel, mint pl. A cimoxanil antiszporuláns hatást fejt ki, és a növényi túlérzékenységi reakciót egy genetikailag szabályozott betegségspecifikus betegség-rezisztencia mechanizmus stimulálásával indukálja.

A folpet érintkezési és maradék lomb hatással rendelkezik, amely meghosszabbítja a fungicid hatását. 

Harcolt kórokozó: vírus (Plasmopara viticola). 

Kezelt növények: Szőlő.

Alkalmazási módszer: Megelőzően alkalmazzák a fertőzés kockázatát. A gyógyító hatás rövid ideig él a fertőzés után. 1000 l / ha térfogatú víz szükséges ahhoz, hogy biztosítsuk a nagyfokú lefedettséget és az egyenletes szórást. A kezelést a fertőzés mértékétől függően 8-12 napon keresztül meg lehet ismételni. 

Ajánlott adag: 2,5 l / ha (250 ml / 100 l víz).

Az oldat térfogata: 1000 l / ha. A víz térfogatát az alkalmazási időpontban a lombozat tömegével kell korrelálni. 

A kezelések maximális száma évente: 4 / szezon.

Szünetidő: 14 nap az asztali szőlő és 35 nap a borászati szőlő esetében. 

A szuszpenzió előkészítése: A berendezés tartályának felét töltsük fel vízzel, adjuk hozzá a szükséges mennyiségű Curzate F-t és rázzuk addig, amíg a termék teljesen el nem oszlik. Ezután adjuk hozzá a maradék vizet, és folytassuk a keverést.

A Curzate F kompatibilis a legtöbb növényvédő szerrel és a lombtrágyával. Használat előtt ajánlott kompatibilitási teszt elvégzése. 

A keverékben a keverék sorrendje a következő: diszpergálható granulátumok, oldható porok, oldható folyadékok, koncentrált emulziók és adjuvánsok.

Óvintézkedések: 

- Ne alkalmazza a szélviszonyok között, illetve a termikus inverzió során, magas hőmérsékleten, száraz időben vagy alacsony páratartalom mellett. 

- Ne alkalmazza az esővel vagy harmattal megnedvesített növényekre.

- Ne alkalmazza a nagyon alacsony szerves tartalmú homokos talajokra.

További információ

More Information
Gyártó Dupont
Csomagolás 1 liter
Felhasználhatósági idő (év) 2
Halmazállapot SC-Koncentrált szuszpenzió
Hatóanyagok Cymoxanil, Folpet
Aktívanyag koncentráció 48 g/litre, 480 g/litre
Növények Szőlőskert
Betegségek Peronosporales
Adagolás 2.5 l/ha
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat
P264 A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH208 <Allergén anyag neve>-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz
H302 Lenyelve ártalmas
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H332 Belélegezve ártalmas
H351 Feltehetően rákot okoz < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >
H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >, H400
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések