Acanto Plus, 5 liter

Nincs készleten
hu dupont fungicide acanto plus 5 l - 1

Acanto Plus, 5 liter

Nincs készleten

Termékleírás

Hatóanyag: 200 g / liter pikoxistrobin + 80 g / liter ciprokonazol 

Az Acanto Plus egy szisztémás, széles hatású, megelőző, gyógyító és felszámoló termék, amely kórokozókra gyakorolt sokkhatással jár. Ez a gombaölő szer jó megelőző védelmet nyújt a betegségek ellen az új növekedés és a gőzfázisban történő újraelosztás ellen. Védi a levélnek azt a részét, amelyet nem permeteztek meg a kezelt növény körül egy egységes védőkör kialakításával. Biztosítja a levélfelület egyenletes eloszlását (szívóhatás) és a termék újraaktiválását harmat vagy eső révén. 

Egyéb tulajdonságok: Hosszú ideig fenntartja a zöld termesztést, serkenti a biomassza további felhalmozódását, javítja a vízstressz ellenállását, mennyiségi és minőségi növekedést eredményez a termelésben, és a két hatóanyag „ellenállás” keveréke. .

Hatásmód: Az Acanto Plus a transzlaminárot viaszos kutikula sejtekbe diffundálja, és a hatóanyag jó újraelosztását eredményezi a levélfelületre;

• Az Acanto Plus diffúz és át nem képződött szövetekké válik, mielőtt ki vannak téve a betegség támadásának, mivel a hatóanyagot eső és harmat alakítja át;

• A kezelt növények részesülnek a strobilurin „hosszantartó zöldítés” hatásában, ami antioxidáns hatású és megnövekedett nitrogénabszorpciót eredményez, a biomassza további felhalmozódásának ösztönzését és a vízstresszállóság javítását; 

• A Picoxistrobin a sejtek szintjén hat, blokkolva az elektronok átadását a "sejt erőmű" mitokondriumába

• Gyors hatás 30-120 perccel a termék alkalmazása után; 

• A pikoxistrobin egyedülálló tulajdonsága a gőzös hatás; 

• Abszorpció után a hatóanyag gyorsan átjut az érrendszeren;

• A ciprokonazol szisztémásan gyorsan és szívesen felszívódik a xylemen keresztül a növény minden zöld részén.

Kezelt növények: Búza, Árpa, Napraforgó, Repce

További információ

More Information
Gyártó Dupont
Csomagolás 5 liter
Felhasználhatósági idő (év) 2
Halmazállapot SC-Koncentrált szuszpenzió
Hatóanyagok Cyproconazole, Picoxystrobin
Aktívanyag koncentráció 80 g/litre, 200 g/litre
Növények Árpa, Búza, Naprforgó, Repce
Betegségek A paradicsomlevél penészedése, Alternaria, Levél csíkosodás, Levél égetés, Lisztharmat, Penész, Rozsda
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
H302 Lenyelve ártalmas
H332 Belélegezve ártalmas.

Értékelések