1. hu syngenta fungicide topas 100 ec 250 ml - 2
    Topas 100 EC, 250 ml
    6 991,39 Ft
  2. syngenta fungicide score 250 ec 250 ml - 1
    Score 250 EC, 250 ml
    13 840,10 Ft

Systhane Plus 24 E, 200 ml

Nincs készleten
hu dow agro fungicide systhane plus 24 e 200 ml - 2

Systhane Plus 24 E, 200 ml

Nincs készleten

Termékleírás

Systhane Plus 24 E egy olyan gombaölő szer, amely szisztémás hatású a növényekben, akropetálisan elosztva, a héjak csúcsai felé, és bizonyos mértékig bazipetálisan, a növény alapjáig megelőző, gyógyító és felszámoló hatással. 

Hatóanyag: 240 g / l mikrobutanil

Jellemzők: A Systhane Plus egy növényi szisztémás hatású gombaölő szer. 

Hatásmód: Akropetálisan eloszlik, a héjak csúcsaira és bizonyos mértékig bazipetálisan, a növény alapjához. A szterin szintézis gátlásával hat. Megelőző, gyógyító és felszámolási intézkedéssel rendelkezik. védi a növényeket kb. 14 nappal az alkalmazás után.

Használat: 2-3 megelőző vagy gyógyító kezelésre használják a vegetáció során. A gyümölcsfákon 0,02% (0,3 l / ha) koncentrációban használják.

A szőlőt 0,01% (0,1 l / ha) dózisban használják, és zöldségekben az adag 0,015% (0,12 l / ha).

Az oldat térfogata 1500 l / ha gyümölcsfák esetében, 1000 l / ha szőlő esetében és 800 l / ha zöldségfélék esetében.

Kezelt növények: Zöldségek, Gyümölcsfák, Szőlő 

Kezelt betegségek és gombák: Panama betegség, pépes penész, Alma kóros betegség.

További információ

More Information
Gyártó Dow AgroSciences
Csomagolás 200 ml
Felhasználhatósági idő (év) 3
Halmazállapot SL-Oldható koncentrátum
Hatóanyagok Myclobutanil
Aktívanyag koncentráció 240 g/litre
Növények Almafa, Birsalmafa, Fokhagyma, Hagyma, Köte fa, Őszibarackfa, Padlizsán, Paprika, Paradicsom, Sárgabarackfa, Szilvafa, Szőlőskert, Uborka
Betegségek Lisztharmat, Peronosporales, Venturia
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás
P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P331 TILOS hánytatni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz
H302 Lenyelve ártalmas
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H315 Bőrirritáló hatású
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H332 Belélegezve ártalmas
H335 Légúti irritációt okozhat
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat
H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt > károsíthatja a szerveket > vagy meg kell adni az összes érintett szervet, ha ismertek >, H411

Értékelések