Kocide 2000

Nincs készleten
hu cig fungicide kocide 2000 - 1

Kocide 2000

Nincs készleten

Termékleírás

Hatóanyag: 53,8% réz-hidroxid

Jellemzők: A Kocide 2000 kontakt fungicid. A réz megelőzi és elszaporodik. Ez képezi a filmet a növény szervein, és megakadályozza a patogén fertőzést. 

A hatásmód és a felhasználás módja: A Kocide 2000-et megelőzően alkalmazzák (permetezési idő 7 nap). A kezelések a kultúra fejlődésének legkorábbi szakaszában kezdődhetnek, és addig folytatódhatnak, amíg a kórokozók fertőzésére kedvező időjárási körülmények fennállnak.

A szőlőben: 1,5 kg / ha (0,15% 1000 l / ha, víz) a penész szabályozásához (Plasmopara viticola).

Burgonya: 1,5 kg / ha a sörény (Phytophthora infestans) kezelésére

A paradicsom esetében: 2,5 kg / ha (0,25% 1000 l / ha, víz), hogy szabályozzuk a foltot (Phytophthora infestans) és alternariozt (Altemaha solani).

Az almánál: 3,75 kg / ha (0,25% 1500 l / ha, víz) a baktériumláng szabályozására (Erwinia amylovora), prefloral. Ne alkalmazzuk a 0,3% -os gyümölcstelepeket.

Alkalmazási idő: A virágzás kezdetén és a szirmok bukása után és a gyümölcsnövekedés elején. A virágzás utáni kezelésekhez a KOCIDE 2000 ajánlott 0,02-0,04% (300-600 g / ha).

Kezelt növények: Szőlő, Burgonya, Paradicsom, Alma

Megszakítási idő: Az utolsó alkalmazástól a betakarításig 7 napot kell venni az asztali szőlőre, 35 napra a borszőlőre, 7 napot a paradicsomra és az almára. 

Kompatibilitás: A Kocide 2000 nem kompatibilis a savas oldatokkal. NE keverjen alumínium fóliával.

További információ

More Information
Gyártó CIG
Csomagolás 5 kg
Halmazállapot WP-Nedvesítheő pór
Hatóanyagok Copper hydroxide
Aktívanyag koncentráció 538 g/kg
Növények Almafa, Burgonya, Paradicsom, Szőlőskert
Betegségek Alternaria, Peronosporales, Tűzégetés
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Használatra kész

Óvintézkedési nyilatkozatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
H302 Lenyelve ártalmas
H332 Belélegezve ártalmas.

Értékelések