Riza 250 EW, 1 liter

Készleten
18 320,72 Ft
- +
hu cheminova fungicide riza 250 ew 1 l - 2

Riza 250 EW, 1 liter

18320.72 Ft

Termékleírás

Hatóanyag: 250 g / l tebukonazol

Jellemzők:

A Riza 250 EW szisztémás gombaölő szer a repce, a gabona, a szőlő és az alma betegségeinek leküzdésére. A széles spektrumú triazolcsoport szisztémás gombaölője védő, megelőző és gyógyító hatással rendelkezik, amely hosszú távú védelmet biztosít körülbelül három hétig. Az alkalmazást követően a terméket a növény minden szervén átmegy, és egyenletesen eloszlik a xilemen keresztül az egész növényen, ezáltal csökkentve a kiégés kockázatát. A Riza 250 EW gombaölő szer gátolja az ergoszterol képződését, ami a gomba képtelenségét sejtfal képződéséhez vezet. A Riza 250 EW ajánlott adagoknál nem fitotoxikus. A rezisztens formák megjelenésének megakadályozása érdekében javasoljuk, hogy más vegyi csoportok termékeivel váltogassanak, mint például: Cyflamid 5 EW, Topsin 70 WP, stb. Más kombinációk esetén fizikai-kémiai kompatibilitási teszteket ajánlunk.

Működési mód:

Repce- ősszel amikor a növények 4-6 pár levelei növelik a növények rezisztenciáját a télelésre és a kórokozó Phoma lingam (fekete rothadás) ellen. A penész és a rothadás elleni küzdelemhez a kezelések a tavaszi és virágzó figyelmeztetésre vonatkoznak.

Búza - ajánlott 1-2 növénykezelést alkalmazni a lombozat elejétől a virágzásig.

Szőlő - évente két kezelést alkalmaz, általában virágzás előtt és egy virágzás után. 

Alma - 1-2 kezelések a virágszirmok bukása után, 7-12 napos időközönként kerülnek alkalmazásra vagy figyelmeztetésre.

Kezelt növények: repce, gabona,alma, szőlő

Betegségek és gombák: Fehér Rothadás, Szürke rothadás, Pépes penész, Alternarioza, Phoma lingam, Lombos betegségek,

További információ

More Information
Gyártó Cheminova
Csomagolás 1 liter
Felhasználhatósági idő (év) 2
Halmazállapot EW-Emulzió vízben
Hatóanyagok Tebuconazole
Aktívanyag koncentráció 250 g/litre
Növények Almafa, Búza, Repce, Szőlőskert
Betegségek Fusarium hervadás, Levél csíkosodás, Levél égetés, Lisztharmat, Rozsda
Adagolás 0.4-1 l/ha
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P264 A használatot követően a(z) … -t alaposan meg kell mosni
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P281 Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni
P501 A termékhulladékot és / vagy csomagolást csak a hivatalos gazdasági szereplők ártalmatlanítják, a hatályos előírásoknak megfelelően.
EUH401 Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H360 Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Értékelések