Secure WG, 1 kg

Nincs készleten
hu bayer fungicide secure wg 1 kg - 1

Secure WG, 1 kg

Nincs készleten

Termékleírás

A JÓVÁHAGYÁSI TANÚSÍTVÁNY HATÁLYA  LEJÁRT 2011.04.11

Aktív anyag: fenamidon 100 g / kg + mancozeb 500 g / kg

Jellemzők: A Secure WG egy transzlamináris áthatoló gombaölő szer és érintkezés a burgonya és a szőlő kezeléséhez. Ez a gombaölő hatás a gomba különböző fejlődési szakaszaiban, mind a megelőzésben, mind a spórák csírázásának megakadályozásával, mind pedig a micélium növekedésének gátlásával és a sporuláció gátlásával (megakadályozza a gomba termő szervek kialakulását) hat. A termék a burgonya köpenyének A1 és A2 hajtásai ellen küzd, és tökéletesen szabályozza a gumók penészét. A Secure biztosítja az új hajtások és levelek védelmét 8-10 nap alatt, a fertőzési nyomástól függően.

Működési mód

Burgonya - Az első kezelés elvégezhető, mielőtt a növény levelei ugyanabból a bilonból összefonódnak. Választható olyan termékekkel, mint például az Antracol, a Tattoo C vagy a Consento. A legújabb kezelésekben is megakadályozzák a gumók elleni támadást, megakadályozzák a talaj spórájának kiömlését a levélből, és ezzel megakadályozzák a tárolás során kiváltott fertőzést. 

Szőlő - Számos 1-2 megelőző és utáni megelőző kezelést ajánlunk, amíg a csomó nem záródik. A penész elleni küzdelemhez váltani lehet a Mikal Flash, Eclair, Melody Duo, Folicur Multi. A védelmi időszak 10-12 nap. Az éghajlati viszonyoktól és a héjak növekedési sebességétől függően ez az intervallum 3-4 nap alatt rövidíthető vagy meghosszabbítható. A gyógyító hatás mind a leveleken, mind a klasztereken jelentkezik. 

Kezelt növények: burgonya, szőlő

Betegségek és harcolt gombák: penész

További információ

More Information
Gyártó Bayer
Csomagolás 1 kg
Halmazállapot WG-Vízben diszpergálható granulátumok
Hatóanyagok Fenamidone, Mancozeb
Aktívanyag koncentráció 100 g/kg, 500 g/kg
Növények Burgonya, Szőlőskert
Betegségek Peronosporales
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

 
 
 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
H315 Bőrirritáló hatású
H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Értékelések