1. hu bayer fungicide folicur solo 250 ew 100 ml - 1
    Folicur Solo 250 EW, 100 ml
    3 995,08 Ft

Clarinet, 100 ml

Nincs készleten
hu bayer fungicide clarinet 100 ml - 2

Clarinet, 100 ml

Nincs készleten

Termékleírás

Ez a termék már nem része a gyártó listájának.

Hatóanyag: pirimetanil 150 g / liter + fluquinconazole 50 g / liter

Jellemzők: Szisztémás gombaölő szer, megelőző és gyógyító hatással a rapan és lager szabályozására. A klarinét egy növényi szisztémás és transzlamináris hatású gombaölő szer.

Két hatóanyagból áll:

- A flukvinkonazol egy szisztémás hatóanyag a triazolcsoportban, amely gátolja az ergoszterol szintézist (DMI) patogén gombákban.

- A pirimetanil az anilinopirimidin-csoportban hatóanyag, transzlamináris aktivitással, amely a gomba patogenezis eléréséhez szükséges enzimek gátlásával működik. 

Hatásmód: A Clarinet megelőző és gyógyító hatással van a rapan, lisztharmat és más kórokozók ellen, gátolja a spórák csírázását, a micélium növekedését és az apresszió kialakulását. A Clarinetot megelőzően alkalmazzák mind az előbegyűjtött, mind a virágot követő kezelések, az első rügyek megnyitási fázisától kezdve vagy az elsődleges rapanos fertőzés figyelmeztetésével. A normál klimatikus körülmények között a kezelések közötti idő 10-14 nap. a betegségek telepítésének és fejlődésének különösen kedvező feltételei esetén a kezelések közötti időtartam 2-3 nappal csökkenthető. Ezt 0,1% koncentrációban alkalmazzuk 1500 l / ha térfogatban. 

A szünet ideje: Az utolsó kezelés 30 nappal a betakarítás előtt történik.

Kezelt növények: Alma. 

Betegségek: alma penész, Mildew

További információ

More Information
Gyártó Bayer
Csomagolás 100 ml
Felhasználhatósági idő (év) 3
Halmazállapot SC-Koncentrált szuszpenzió
Hatóanyagok Fluquinconazole, Pyrimethanil
Aktívanyag koncentráció 50 g/litre, 150 g/litre
Növények Almafa, Köte fa
Betegségek Lisztharmat, Venturia
Bio Növények Nem megfelelő
Alkalmazás típusa Alacsony nyomásu spray

Óvintézkedési nyilatkozatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
H302 Lenyelve ártalmas
H332 Belélegezve ártalmas.

Értékelések